Hoe maak ik een ouderschapsplan op?

Hoe maak ik een ouderschapsplan op? Wanneer je als ouders uit elkaar gaat, dan is het maken van afspraken rond de kinderen belangrijk. Afspraken waar alle betrokkenen achter staan, kunnen helpen om conflicten en misverstanden te voorkomen. Ze zorgen voor duidelijkheid voor de ouders én voor de kinderen. Goede afspraken kunnen ook voorkomen dat men ...

Wat is het verschil tussen een ouderschapsovereenkomst en een ouderschapsplan?

Wat is het verschil tussen een ouderschapsovereenkomst en een ouderschapsplan?  Vaak heerst er verwarring tussen de begrippen "ouderschapsovereenkomst" en "ouderschapsplan". Een ouderschapsovereenkomst bevat alle regelingen betreffende de minderjarige kinderen, is wettelijk verplicht bij een echtscheiding met onderlinge toestemming - EOT&...

Ik ervaar ergernissen in interactie met mijn pluskind, hoe kan ik hiermee omgaan?

Ik ervaar ergernissen in interactie met mijn pluskind, hoe kan ik hiermee omgaan?   Plusouders en pluskinderen worden elkaar in de schoot geworpen. Het zijn als het ware 'opgedrongen' relaties ,die snel kunnen ontaarden in conflict. Daarbij zijn verschillende onderliggende mechanismes aan het werk die het vormen van deze relatie kunnen be...

Wanneer is er sprake van ouderverstoting?

Wanneer is er sprake van oudervervreemding? Oudervervreemding verwijst naar de situatie waarin een kind een ouder afwijst of het contact verbreekt, zonder geldige reden. De andere ouder werkt soms bewust mee aan deze afwijzing, maar vaak ook onbewust. Soms is een ouder immers zo boos op de ex-partner, dat hij of zij alleen maar ...

Hoe meer tijd maken voor mezelf?

Hoe meer tijd maken voor mezelf?  Heb je het gevoel dat je in de veelheid van je taken en opdrachten, geen tijd meer kunt reserveren voor jezelf? Hieronder alvast enkele tips. Probeer te plannen. Veel mensen hebben een afkeer van planning en routine. Toch zal je merken dat een bepaalde routine jou extra tijd zal opleveren. Bijvoorbeeld: S...

Waar kan ik terecht voor psychische hulp voor mijzelf?

Waar kan ik terecht voor psychische hulp voor mijzelf?   Kies je voor professionele ondersteuning van een psycholoog of therapeut, kijk dan zeker op de website  https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/hulp-zoeken Je vindt hier algemene info terug over organisaties en professionals die mogelijks van betekenis kunnen zijn voor jou. Er wor...

Zorg voor jezelf!

Zorg voor jezelf! Stewardessen zeggen het altijd: eerst zelf je zuurstofmasker voordoen, voordat je dat doet bij kleine kinderen of anderen die hulp nodig hebben. Een scheiding is een emotionele rollercoaster. Je raakt even de pedalen kwijt. Je voelt je verdrietig, bang, boos en misschien ook zelfs beschaamd. Vele ouders voelen zich enorm schuldig ...

Leven in twee huizen: hoe organiseren we dat praktisch?

  Leven in twee huizen: hoe organiseren we dat praktisch? Leven in twee huizen vergt, zeker in het begin, heel wat van een kind, bv. omdat de kinderen vaak moeten verhuizen, dit wordt vaak gezien als wisselstress. Zeker als ouders ver van elkaar wonen is even over en weer rijden als er is vergeten is niet echt een optie. Als de ...

Welke app's of andere tools bestaan er om te communiceren met mijn ex-partner?

Welke app's of andere tools bestaan er om te communiceren met mijn ex-partner?   Duidelijke afspraken rond hoe de onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling zullen gebeuren zijn superbelangrijk voor zowel ouders als kinderen (zie ook "Hoe kan ik de communicatie met mijn ex-partner verbeteren?" ). Eenmaal er duidelijke afspraken en verw...

Kinderen zijn loyaal. Wat betekent dat?

Kinderen zijn loyaal. Wat betekent dat? De band tussen ouders en kinderen is uniek. Het is een band die ontstaat door de geboorte en die levenslang blijft bestaan. Men noemt dit, met een moeilijk woord,  existentiële loyaliteit . Een kind stopt nooit kind te zijn van zijn ouders en een ouder stopt nooit ouder te zijn van zijn kind. De kracht v...

Wat is een maatschappelijk (of sociaal ) onderzoek door een justitie-assistent?

Wat is een maatschappelijk (of sociaal ) onderzoek door een justitie-assistent? Wanneer gebeurt een maatschappelijk onderzoek? Als je (als ouder, grootouder of persoon die een bijzonder affectieve band heeft met het kind) een conflict hebt dat verband houdt met de kinderen over de verblijfsregeling van de kinderen, over de uitoefenin...

Ik mag mijn kind niet zien, wat nu?

Ik mag mijn kind niet zien, wat nu?   Of er nu wel of geen (gezags-)co-ouderschap is: het contact tussen het kind en beide ouders moet voorzien worden.​  Zelfs bij exclusief ouderlijk gezag (= verblijfsregeling, kind woont bij 1 ouder die het ouderlijk gezag alleen uitoefent) - wat op zich uitzonderlijk is -&...

Hoe praten met mijn kind over zijn of haar gevoelens bij de scheiding?

Hoe praten met mijn kind over zijn of haar gevoelens bij de scheiding?   Kinderen zijn vaak intens geraakt door een scheiding van hun ouders. Ze ervaren verlies en hebben tijd nodig om de scheiding en al de veranderingen een plaats te geven. Maar de meeste kinderen zijn veerkrachtig genoeg en vinden een nieuw evenwicht na ongeveer twee jaar. E...

Samen of apart? Welke vorm van (co-)ouderschap past bij ons gezin?

Samen of apart? Welke vorm van (co-)ouderschap past bij ons gezin? ​Er zijn heel wat manieren waarop beide ex-partners na de relatiebreuk  een ouderrol kunnen blijven opnemen na de relatiebreuk. In de literatuur worden verschillende benamingen en opdelingen gebruikt. Een eenvoudig onderscheid is dat tussen 'parallel' of apart ou...

Hoe blijf ik de ouder die ik wil zijn?

Hoe blijf ik de ouder die ik wil zijn?   Een echtscheiding zet druk op je ouderschap. Het doet je vaak twijfelen aan je eigen manier van aanpakken. Dit is voor iedereen anders. Voor jou zou het misschien gemakkelijker zijn om geen contact meer te hebben met je ex-partner. De pijnlijke wonden zouden dan niet steeds worden opengehaald. Maar...

Wij hebben de beslissing genomen om te scheiden, en wat nu?

Wij hebben de beslissing genomen om te scheiden, en wat nu?   Wanneer jullie beiden de beslissing hebben genomen om te scheiden wordt dit gevolgd door een vaak wel intense periode. Belangrijk is om af en toe eens stil te staan bij jezelf, en voldoende tijd te nemen om je emoties een plaats te geven. Tips hiervoor kan je vinden op de fiches:&nb...

Hoe vertel ik mijn kind dat we gaan scheiden?

Hoe vertel ik mijn kind dat we gaan scheiden?   Je moet je kind vertellen dat je gaat scheiden. Ouders vinden het verschrikkelijk om hun kinderen hiermee verdriet te doen. Het liefst van al willen ze hen deze pijn besparen. Dit is vaak de reden waarom ouders geen of weinig uitleg geven bij deze beslissing of waarom ouders niet durven stilstaan...

Scheiding: van samenwonen naar apart - wat gebeurt er met het huis waarin we wonen?

Scheiding : van samenwonen naar apart - wat gebeurt er met het huis waarin we wonen ?  Het huis: huurhuis of eigendom?  "Wat gebeurt er met het huis waarin we samen wonen?" ... is na de vraag van "Hoe vertellen we aan onze kinderen dat we gaan scheiden?" één van de meest gestelde vragen bij een scheiding. Het gepaste antwoo...

Wat als mijn (ex-)partner geweld gebruikt?

Wat als mijn (ex-)partner geweld gebruikt?   Partnergeweld is wereldwijd de meest voorkomende vorm van geweld, het treft dus heel wat gezinnen in zeer diverse vormen: soms is het voor de buitenwereld heel zichtbaar en actief (slagen en verwondingen, ...); soms bijna onzichtbaar en passief (niet spreken tegen elkaar, onvoldoende geld geven om h...

Wat is speciaal of anders in een nieuw samengesteld gezin?

Wat is speciaal of anders in een nieuw samengesteld gezin? Ieder gezin heeft zijn eigen cultuur . Deze cultuur omvat zowel de rollen en verwachtingen ten aanzien van de verschillende gezinsleden, als de gewoontes, afspraken en ''rituelen' binnen een gezin. Typisch bij de vorming van een nieuw samengesteld gezin is dat sommige gewoontes en afspraken...

Wat is bemiddeling en wanneer kies ik hiervoor?

Wat is bemiddeling en wanneer kies ik hiervoor?    Het einde van een relatie brengt vaak voor beide partijen heel wat emoties teweeg, waardoor communiceren vaak veel moeilijker verloopt dan je wel zou willen. Toch hoef je het niet het tot een strijd voor de rechtbank te laten komen om het conflict uit te klaren. Je kan beroep doen op...

Mijn kinderen (alleen) opvoeden kost geld: wat zijn praktische tips om rond te komen met weinig geld?

Mijn kinderen (alleen) opvoeden kost geld: wat zijn praktische tips om rond te komen met weinig geld?   Bij de scheiding zijn er naast de vele emotionele aspecten ook heel wat financiële gevolgen. Op de fiche "Van samenwonen naar apart: wat zijn de financiële gevolgen?" vind je hierover meer uitleg. Blijven echter natuurlijk ook nog de dagdage...

Wat is nodig om een nieuw samengesteld gezin te doen slagen?

Wat is nodig om een nieuw samengesteld gezin te doen slagen?   Een goede start van een nieuw samengesteld gezin begint met een sterke start van de nieuwe partnerrelatie:  Begin aan een nieuwe relatie met goesting en energie (vanuit 'kracht'), niet om een bepaalde nood te vervullen zoals eenzaamheid, financiële moeilijkheden, … Begin niet ...

Wat betekent een scheiding met aanhoudend conflict voor mijn kind?

Wat betekent een scheiding met aanhoudend conflict voor mijn kind? Dat een scheiding lastig is voor kinderen, dat kunnen we niet ontkennen. Maar kinderen geraken er meestal wel overheen en groeien uit tot mooie, stevige volwassenen. Waar loopt het nu toch soms mis? Dat is in hoge conflictsituaties. Of mensen nog samen zijn of niet, dat is blij...

Hoe wordt het onderhoudsgeld voor de kinderen berekend?

Hoe wordt het onderhoudsgeld voor de kinderen berekend?   (kinderalimentatie)  ​ Onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering, kinderalimentatie … zijn synoniemen. Het is heel vaak een punt dat behoorlijk wat discussies op roept tijdens een scheiding.  Elke ouder is verplicht bij te dragen tot de onderhouds-, gezondheids-,...

Ik twijfel over het al dan niet scheiden van mijn partner

Ik twijfel over het al dan niet scheiden van mijn partner Herhaaldelijke ruzie of conflict met jouw partner hoeft niet per se het eind van jullie relatie te betekenen. Relatieproblemen kunnen ofwel samen aangepakt worden als koppel, ofwel onder professionele begeleiding. Wanneer relatieconflicten zo complex zijn dat je er niet samen uit geraakt, da...

Hoe vertel ik aan mijn kind dat ik een nieuwe partner heb?

Hoe vertel ik aan mijn kind dat ik een nieuwe partner heb?   Het voelt fijn om opnieuw verliefd te zijn, en dat mag! Verliefd zijn geeft energie en je kan de hele wereld aan! Wees echter ook bewust dat jouw kinderen de komst van deze nieuwe persoon in hun leven niet zelf hebben gekozen. Het 'overkomt' hen een beetje, ze hebben er geen invloed ...

Mag ik als ouder mijn verdriet en zorgen tonen aan mijn kind?

Mag ik als ouder mijn verdriet en zorgen tonen aan mijn kind? Kinderen mogen uiteraard weten dat je het moeilijk heb door de relatiebreuk. Je hoeft als ouder jouw verdriet zeker niet verstoppen. Integendeel, jouw emoties tonen geeft hen net de boodschap dat zij dat ook mogen en kunnen doen. Kinderen weten en zien het als hun ouders verdrietig zijn ...

Moeders en vaders: gelijk of verschillend?

Moeders en vaders: gelijk of verschillend?   In onze huidige samenleving is het streven naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen heel belangrijk, ook binnen het gezin. Moeders én vaders worden vandaag als belangrijke zorgfiguren gezien én we vinden het belangrijk dat beide ook hun ouderrol kunnen opnemen na een scheiding. Tot 1995 was dit we...

Wat heeft mijn kind nodig na de scheiding?

Wat heeft mijn kind nodig na de scheiding?   Een scheiding is steeds een moeilijke periode voor kinderen. Toch zien we dat de meeste kinderen zich na een tijdje terug goed voelen in hun vel. Ook zien we dat een grote groep van gescheiden ouders in staat zijn om samen hun kinderen gepaste zorg te geven: Door hen tijd te geven om te rouwen en de...

Hoe overleven in een scheiding met aanhoudend conflict?

Hoe overleven in een scheiding met aanhoudend conflict?   Elke gescheiden ouder heeft kwetsuren opgelopen in zijn partnerrelatie. Elke gescheiden ouder heeft een emotionele rollercoaster ervaren van de scheiding zelf. De meesten slagen erin om deze pijn los te laten, om de boosheid los te laten, om elkaar los te laten en te investeren in nieuw...

Wat kan ik doen om het conflict te minderen?

Wat kan ik doen om het conflict te minderen?  Heb je de fiche 'Hoe omgaan met boosheid in relatie tot mijn ex-partner' gelezen en wil je graag meer tools en handvaten krijgen om de eeuwige conflicten tussen jou en je ex-partner te minderen, grasduin dan even in deze fiche. Er worden enkele theorieën, zienswijzen aangeboden die je helpen om te ...

Echtscheiding na een huwelijk: uitleg over de procedures

Scheiding na een huwelijk: uitleg over de procedures  Bij een echtscheiding wordt het wettelijk huwelijk beëindigd. Er zijn twee vormen: 1. Echtscheiding met Onderlinge Toestemming (E.O.T.) 2. Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting van het huwelijk (E.O.O.) Beide procedures lopen ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ bij de Familierechtbank van ...

Inboedelverdeling: wie krijgt wat na de scheiding?

Inboedelverdeling: wie krijgt wat na de scheiding? ​ Een inboedelverdeling is één van de vele zaken die geregeld moeten worden bij een scheiding. Met de inboedel wordt bedoeld: alle roerende goederen die zich in en om het huis bevinden, en die niet uitgebroken moeten worden. Een algemene regel is dat het bezit dat wat men had voor het huwelijk beho...

Wat verandert er voor mijn kind wanneer ik een kindje krijg met mijn nieuwe partner?

Wat verandert er voor mijn kind wanneer ik een kindje krijg met mijn nieuwe partner? Wanneer jij en jouw nieuwe partner samen een kindje krijgen, dan krijgen jullie kinderen er een halfbroertje of halfzusje erbij. Misschien zijn ze superblij met dit kleine wondertje. Maar mogelijks reageren ze ook minder enthousiast dan je zelf had gewild. In beide...

Hoe omgaan met boosheid in relatie tot mijn ex-partner?

Hoe omgaan met boosheid in relatie tot mijn ex-partner?   'Vasthouden aan woede is net zoiets als een gloeiend kooltje vastpakken met de bedoeling dat naar een ander te gooien; jij bent diegene die zich brandt'.  door Boeddha Scheiden is een emotionele rollercoaster Je had grote verwachtingen voor elkaar, maar ergens op de weg zijn jullie...

De impact van de scheiding in de vriendenkring

De impact van de scheiding op de vriendenkring Voor velen zijn familieleden het eerste aanspreekpunt. Voor anderen zijn het eerder goeie vrienden die deze rol vervullen. Deze gesprekken kunnen zeer ondersteunend zijn, maar ... ... soms gaan mensen een eigen versie van jouw verhaal doorvertellen aan anderen … We hebben allemaal onze talenten en...

Praat erover! Een goed gesprek helpt!

Praat erover! Een goed gesprek helpt!   Voor sommigen zijn familieleden het eerste aanspreekpunt. Voor anderen zijn het eerder goeie vrienden die deze rol vervullen. Deze gesprekken kunnen zeer ondersteunend zijn: praten doet deugd! Wel zijn hier enkele voorwaarden aan verbonden, zie hiervoor de fiche ' De impact van de scheiding op de vr...

De impact van mijn scheiding op de familie

De impact van mijn scheiding op de familie   Voor velen zijn familieleden het eerste aanspreekpunt. Voor anderen zijn het eerder goeie vrienden die deze rol vervullen. Deze gesprekken kunnen zeer ondersteunend zijn, maar ... ... soms gaan mensen een eigen versie van jouw verhaal doorvertellen aan anderen … We hebben allemaal onze talenten en b...

Scheiden na samenwonen: meer uitleg over de procedures

Scheiden na samenwonen: meer uitleg over de procedures. Als samenwonenden uit elkaar gaan, gelden er andere regels dan bij gehuwden die scheiden.  Bovendien dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden.  Uit elkaar na wettelijk samenwonen  ​Twee partners kunnen een verklari...

Moet ik naar de rechtbank om mijn scheiding te regelen?

​Moet ik naar de rechtbank om mijn scheiding te regelen? Sedert 1 september 2018 moeten jullie bij een echtscheiding met onderlinge toestemming   niet meer persoonlijk verschijnen voor de rechtbank. Mensen die de emoties, die vaak aan een scheiding voorafgaan, reeds grotendeels verwerkt hebben en die een relatief éénvoudige regeling ...

Scheiden van en door niet-Belgen

Scheiden van en door niet-Belgen  Wanneer één van de partners niet de Belgische nationaliteit heeft zijn er, naast de vele emotionele en sociaal-economische beslommeringen bij de scheiding, nog extra en zeer specifieke juridische vragen waar niet zo maar een antwoord op te vinden is. Wanneer jij of je partner een andere dan de Belgis...

Wat betekent het voor mijn kind om een plusbroer of -zus te hebben?

Wat betekent het voor mijn kind om een plusbroer of -zus te hebben?   Wanneer jouw nieuwe partner ook reeds één of meerdere kinderen heeft uit een vorige relatie, dat krijgt jouw kind er ineens één of meerdere nieuwe broers of zussen bij. Misschien klikt het meteen supergoed tussen hen, maar misschien ook helemaal niet: in ieder geval won...

Hoe omgaan met de afwezige ouder in een nieuwsamengesteld gezin?

Hoe omgaan met de afwezige ouder in een nieuw samengesteld gezin?   Een nieuw samengesteld gezin functioneert niet op dezelfde wijze als een kerngezin: er is de ouder die geen deel uitmaakt van het nieuwe gezin en een plusouder die geen verwantschap heeft met de kinderen. Dit levert spanningen op voor iedereen, maar zeker ook voor de afwezige ...

Welke rol heeft een (plus)ouder in een nieuw samengesteld gezin?

​ Welke rol heeft een (plus)ouder in een nieuw samengesteld gezin?   Soms lopen plusouders, uit enthousiasme, te hard van stapel: ze willen dat de kinderen het leuk hebben, dat ze hen leuk vinden, of ze willen hun nieuwe ouder laten zien dat ze een 'goede' ouder zijn.  Voor kinderen is het echter belangrijk dat een plusouder 'klein' begin...

Mijn kind aanvaardt mijn nieuwe partner niet!

Mijn kind aanvaardt mijn nieuwe partner niet!   In het boek 'Eerste hulp bij je nieuwe gezin' geeft Maaike Goyens (2017) volgende tips bij verzet tegen de nieuwe partnerrelatie van de kinderen:  Weet dat jouw partner jouw eigen keuze is, en niet die van je kinderen. Hen 'overkomt' deze nieuwe relatie, of ze dat nu willen of niet. Laat rui...

Over welke praktische en juridische zaken moet ik nadenken in een nieuwsamengesteld gezin?

Over welke praktische en juridische zaken moet ik nadenken in een nieuw samengesteld gezin?   ​ Een scheiding heeft niet enkel een zware emotionele impact, maar brengt ook veel administratie en papierwerk mee. Als je dan na die moeilijke periode in een nieuwe relatie stapt, dan zijn die dingen echt wel het laatste waar je opnieuw tijd wil...

Hoe organiseer ik best de wissel voor mijn kind tussen mij en mijn ex-partner?

Hoe organiseer ik best de wissel voor mijn kind tussen mij en mijn ex-partner?   Het moment van de wissel is vaak een emotioneel en spannend moment voor iedereen. Het kind voelt zich verward, want het voelt verdriet om de ene ouder te verlaten en is blij de ander ouder terug te zien. Ook voor jou en jouw ex-partner kan dit een zeer moeilijk mo...

Van samenwonen naar apart: wat zijn de financiële gevolgen?

Van samenwonen naar apart: wat zijn de financiële gevolgen? Scheiding heeft niet alleen een sterke emotionele impact op mensen, ook de financiële gevolgen kunnen zwaar doorwegen: scheidingskosten, om praktisch-organisatorische redenen minder inkomsten uit werk, hogere woonlasten, … zaken die je op voorhand niet altijd kan inschatten. Van sommi...

Wat als ik financieel niet rondkom?

​ Wat als ik financieel niet rondkom?   ​Er kunnen vele redenen zijn waarom het je niet (meer) lukt om financieel rond te komen:  alle kosten met één inkomen betalen is vaak heel lastig;  misschien ben je na je scheiding minder gaan werken omdat je anders geen oplossing vond voor de opvang van de kinderen;  misschien heeft de sc...

Wat is " de blijvende saisine" in de Familierechtbank?

Wat is "de blijvende saisine" in de Familierechtbank?   Sinds 2014 kennen we in België de Familie- en Jeugdrechtbanken. Dit zijn Rechtbanken binnen de Rechtbank van Eerste Aanleg, die alle familierechtelijke zaken behandelen. Met de oprichting van deze Familierechtbanken wilde de wetgever de wirwar van procedures en rechtbanken in familie...

Waar kan ik verblijven als ik het huis verlaat?

Waar kan ik verblijven als ik het huis verlaat?   Het huis verlaten bij een scheiding is een beslissing die je best neemt in onderling overleg tussen beide partners: er moeten immers over heel wat zaken afspraken gemaakt worden: hoe vertel je het aan de kinderen, waar gaan zij verblijven, de financiën, ... Waar mogelijk zet je best ook al...

Wat als mijn ex-partner zijn of haar deel van de kosten niet betaalt?

Wat als mijn ex-partner zijn of haar deel van de kosten niet betaalt?  Jammer genoeg gebeurt het steeds vaker dat het onderhoudsgeld of alimentatie niet of slechts gedeeltelijk betaald wordt.  De oorzaken hiervan kunnen zeer divers zijn maar doen op zich niet ter zake. Wanneer er een vonnis of een notariële akte is over de alimentati...

Waar kan ik terecht met mijn juridische vragen rond scheiding?

Waar kan ik terecht met mijn juridische vragen rond scheiding?   Wanneer je gaat scheiden zit je vaak met heel wat vragen: Wat zijn mijn rechten ivm. de woning? Heb ik recht op alimentatie? Hoe komen we tot de beste afspraken voor elke betrokken partij? Hoe maken we er geen vechtscheiding van? Je kan hiervoor terecht bij verschillende personen...

Ik maak mij zorgen over de opvoedingssituatie bij mijn ex-partner

Ik maak mij zorgen over de opvoedingssituatie bij mijn ex-partner   Het is belangrijk om hier het onderscheid te zien tussen: 1.  Je maakt je zorgen, maar er is geen dringende nood om in te grijpen Je ex-partner en jij hadden wellicht soms andere opvattingen over opvoeding en verschilden in het belang dat je hechtte aan bepaalde waarden. ...

Steun ik teveel op mijn kind? Parentificatie uitgelegd

Steun ik teveel op mijn kind? Parentificatie uitgelegd Een scheiding is een emotionele rollercoaster. Je bent gekwetst, teleurgesteld en kwaad en hebt tijd en ruimte nodig om met deze emoties om te gaan. Je hebt nood aan iemand die naar jou luistert, iemand die nabij is, iemand die jou graag ziet Je staat er plots alleen voor en het wordt moeilijke...

Twee brillen op dezelfde gebeurtenis: hoe kijken beide ex-partners naar de scheiding?

Twee brillen op dezelfde gebeurtenis: hoe kijken beide ex-partners naar de scheiding?   Scheiden doe je alleen ...        Heb jij de beslissing genomen (eerste beslisser) of jouw ex-partner (tweede beslisser)? Omwille van deze verschillende posities ervaren jullie het scheidingsproces zo anders.  Nam jij de beslissing?...

Waar kan ik terecht voor psychische hulp voor mijn kind?

Waar kan ik terecht voor psychische hulp voor mijn kind?   ​Het is heel normaal dat jouw kind zich tijdelijk anders gedraagt of zich minder goed voelt omwille van veranderingen in de gezinssituatie of spanningen tussen gezinsleden. Vaak is dit van tijdelijke aard (zie ook ' Mijn kind gedraagt zich anders, hoe komt dat? '). Wanneer &n...

Wat betekent co-ouderschap (niet)?

Wat betekent co-ouderschap (niet)?  ​Het woord 'co-ouderschap' wordt op veel verschillende manieren gebruikt. Een belangrijk verschil is dat tussen co-ouderschap volgens de wet en co-ouderschap in de praktijk. Co-ouderschap in de wet  In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen gezagsco-ouderschap en verblijfsco-ouderschap: Gezagsco-ou...

Ik heb beslist om onze relatie te beëindigen, hoe pak ik dit verder aan?

Ik heb beslist om onze relatie te beëindigen, hoe pak ik dit verder aan?   De beslissing om je partner te verlaten verandert je leven. Het is dan ook één van de moeilijkste beslissingen die je ooit zult maken. Je maakt deze beslissing uiteraard niet van de ene dag op de andere (zie 'Ik twijfel over het al dan niet scheiden van mijn partner' )....

Wat als er een probleem is met alcohol, drugs of ander middelengebruik binnen het gezin?

Wat als er een probleem is met alcohol, drugs of ander middelengebruik binnen het gezin? ​Soms is een probleem met alcohol, drugs of ander middelengebruik bij één of beide partners één van de oorzaken van de scheiding, in andere situaties net een gevolg. Oorzaak en gevolg zijn hier vaak ook met elkaar verweven.  Misschien twijfel je ...

Wat als ik bezorgd ben over de psychische gezondheid van mijn ex?

Wat als ik bezorgd ben over de psychische gezondheid van mijn ex? Herken de 4 signalen dat iemand het moeilijk heeft     Er zijn 4 signalen dat iemand het moeilijk heeft: Veranderingen in gedrag (bv. alcohol- of druggebruik, roekeloos gedrag, eetproblemen, slapeloosheid, ...)​ Veranderingen in emoties (bv. vaker boos, sneller huilen) Zich...

Welke verblijfsregeling is de beste?

Welke verblijfsregeling is de beste? Een goede verblijfsregeling is een regeling waar iedereen achter staat. Soms denken ouders dat een 50-50 regeling de 'beste' regeling is. Een perfect gelijke verdeling van de tijd tussen beide ouders is echter niet het belangrijkste voor een kind. Wat dan wel? Beide ouders kunnen tijd doorbrengen met het kind . ...

Hoe kan ik de communicatie met mijn ex-partner verbeteren?

Hoe kan ik de communicatie met mijn ex-partner verbeteren? Het is een misvatting dat, om de communicatie te verbeteren de twee partijen, hieraan moeten werken. Het is een vaak gehoorde opmerking; "ik wil wel goed communiceren, maar de ander wil niet mee en daarom werkt het niet". Uiteraard is het gemakkelijker als beide deelnemers zich bewust zijn ...

Ik voel me zo gekwetst door de relatiebreuk

Ik voel me zo gekwetst door de relatiebreuk    Deze fiche is in opmaak https://www.duetrelatiebemiddeling.be/blog/relaties/eerste-hulp-bij-een-relatiebreuk

Hoe ervaart mijn kind de scheiding?

Hoe ervaart mijn kind de scheiding?  Verlies en rouw Een heel eenvoudig, maar cruciaal inzicht: Kinderen kiezen niet voor de scheiding, zij willen liever beide ouders! Een scheiding betekent voor hen een breuk met de vertrouwde omgeving, het einde van iets heel wezenlijks.  Het gezin vormt vaak de hele wereld voor het kind. Het gezin is e...

Mijn ouders hebben het moeilijk met de scheiding

Mijn ouders hebben het moeilijk met de scheiding   ​Deze fiche is in opmaak

Wat met de ex-schoonfamilie?

Wat met de ex-schoonfamilie?   Deze fiche is in opmaak

Mijn kind gedraagt zich anders, hoe komt dat?

Mijn kind gedraagt zich anders, hoe komt dat? Uit het gedrag van jouw kind kan je veel afleiden. Wanneer een kind zich aan iets nieuws moet aanpassen, gedraagt het zich vaak anders dan er voor. Dat is een normale reactie, waarmee het kind iets wil zeggen aan zijn of haar omgeving. Wat het kind wil zeggen en hoe hij of zij dit doet verschilt tussen ...

Kan mijn kind zijn of haar verhaal kwijt bij anderen?

Kan mijn kind zijn of haar verhaal kwijt bij anderen? Doordat je als ouder zelf het moeilijk hebt, ben je emotioneel ook minder beschikbaar voor je kind. Stimuleer je kind om met anderen te praten over hun gevoelens. Soms is het als kind zelfs makkelijker om te praten over de scheiding met iemand buiten het gezin, dan voelen ze zich minder schuldig...

Een scheiding en kleine kinderen: baby’s, dreumes en peuters

Een scheiding en kleine kinderen: baby's, dreumes en peuters   Deze fiche is in opmaak

Welke invloed heeft de verblijfsregeling op de regeling voor onderhoudsgeld?

Welke invloed heeft de verblijfsregeling op de regeling voor onderhoudsgeld ? Een vaak gestelde vraag is of er bij co-ouderschap wel onderhoudsgeld voor de kinderen betaald moet worden als ze toch evenveel tijd bij elke ouder verblijven. Om hierop een antwoord te kunnen geven willen we eerst enkele begrippen verduidelijken. Het begri...

Wat als de andere ouder geen ouderrol opneemt?

Wat als de andere ouder geen ouderrol opneemt?   Deze pagina is nog in opmaak

Doe ik het als ouder goed genoeg? Wat is nu het beste voor mijn kind? En hoe omgaan met al de theorieën en adviezen?

Doe ik het als ouder goed genoeg?Wat is nu het beste voor mijn kind? En hoe omgaan met al de theorieën en adviezen?    Deze pagina is nog in opmaak

Hoe ervaart mijn kind de scheiding?

Hoe ervaart mijn kind de scheiding?  Verlies en rouw   Een heel eenvoudig, maar cruciaal inzicht: Kinderen kiezen niet voor de scheiding, zij willen liever beide ouders! Een scheiding betekent voor hen een breuk met de vertrouwde omgeving, het einde van iets heel wezenlijks. Het gezin vormt vaak de hele wereld voor het kind. Het gezin is ...

De communicatie met de nieuwe partner van mijn ex loopt moeilijk

De communicatie met de nieuwe partner van mijn ex loopt moeilijk