Wat is nodig om een nieuw samengesteld gezin te doen slagen? 

Een goede start van een nieuw samengesteld gezin begint met een sterke start van de nieuwe partnerrelatie: 

 • Begin aan een nieuwe relatie met goesting en energie (vanuit 'kracht'), niet om een bepaalde nood te vervullen zoals eenzaamheid, financiële moeilijkheden, …
 • Begin niet te vroeg aan een nieuwe partnerrelatie. Geef jezelf voldoende tijd om de scheiding te verwerken.
 • Leer je partner eerst goed kennen zonder de kinderen erbij.
 • Vergelijk niet met je vorige partner, gun je partner en jezelf een nieuwe start.
 • Ga niet meteen samenwonen, leer elkaar eerst meer vrijblijvend kennen. Dit voelt veiliger aan voor jou, hem of haar, en de kinderen.
 • Praat de voorliggende uitdagingen uit (bv. huis, kinderen, geldzaken, …) en maak goede afspraken over de manier waarop jullie het nieuwe gezin zullen regelen.
 • Durf het verleden los te laten bij het bepalen van de toekomst.
 • Cijfer jezelf niet weg en laat ook je nieuwe partner ademruimte in jullie relatie.

Daarnaast is ook de manier waarop de nieuwe partner wordt voorgesteld aan het gezin een belangrijke stap in de vorming van een nieuw samengesteld gezin. Tips hierbij vind je op 'Hoe vertel ik aan mijn kind dat ik een nieuwe partner heb?'.

Ook communicatie en het afstemmen van verwachtingen tussen beide partners is essentieel voor het slagen van een nieuw samengesteld gezin. Deze verwachtingen hebben zowel betrekking op:
 • De rollen die elke ouder opneemt in het gezin en het huishouden
 • De opvoeding en huisregels
 • Communicatie en contact met de ex-partner/andere ouder
 • Communicatie binnen het gezin
 • Praktische en juridische zaken

Een laatste belangrijk inzicht is dat een nieuw samengesteld gezin nooit een kerngezin kan worden. De geschiedenis van beide gezinnen zorgt immers voor een ander speelveld en andere spelregels. 

Bronnen en leestips 

De Keyser, N. (2017). Eensgezind in een nieuw samengesteld gezin. Antwerpen; Garant.

Haverkort, C., Kooistra-Popelier, M., Hendrikse-Voogt, A. (2012). Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Huizen: Uitgeverij Pica. Met een inspirerend voorbeeld van een stiefplan

Hendrikse-Voogt, A. (2017). Stoppen als partners. Doorgaan als ouders. Een echtscheidingsleidraad. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Hugaerts, L. (2009). Maak een succes van uw nieuwe relatie, Plus Magazine. Geraadpleegd op 11 oktober 2019 via deze link

Webtips 

​Orato biedt een gratis, online tool aan om te komen tot een gezinsplan dat rekening houdt met mogelijke valkuilen binnen nieuw samengestelde gezinnen.

Er zijn facebookpagina's van bemiddelaars die zich specifiek richten naar nieuw samengestelde gezinnen, en die op hun FBpagina regelmatig nieuwe artikels rond specifieke thema's plaatsen: 

10 tips voor biologische ouders in een nieuw samengesteld gezin en 10 tips voor stiefouders in een nieuw samengesteld gezin en nog veel meer in het MIES Magazine: verhalen van Mensen In Een Scheiding

Leestips 

de Keyser, N. (2017), Weer eensgezind in een nieuw samengesteld gezin, Antwerpen : Garant

"De auteur vertrekt vanuit de typische gezinsstructuur bij een kerngezin. Ze onderscheidt naast gezinspatronen ook transactiepatronen. Herhaalde transacties vormen de patronen van hoe en wanneer er met wie een relatie is. Deze transactiepatronen regelen het gedrag, worden gewoontes, vormen samen de gezinscultuur.

Doordat je als lezer vanaf de start deze basisinzichten meekrijgt, is het eenvoudig om de complexiteit van een nieuw samengesteld gezin te begrijpen. En moeilijke woorden en ingewikkelde gezinsprocessen worden aan de hand van concrete voorbeelden uitgelegd.

Vanuit een algemeen kader rond opvoeding en opvoedingsstijlen word je als stiefouder uitgedaagd om na te denken over je aanwezigheid in het nieuw samengesteld gezin. Of welke plaats je daar van je partner krijgt." 

Sociaal.net 26/11/2018

Maenhout T., (2016), Jij, ik, hij, zij & al de kinderen, Lannoo

​"In elk nieuw gezin is er bagage. Minstens een van de partners heeft kinderen. Dus heeft minstens een van de partners een relatiebreuk achter de rug. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Want wie een geschiedenis heeft, schrijft het heden met meer kleur. Frisse kleuren in het beste geval. Maar ook grijs en zwart behoren tot het palet. Je wereld is even een doolhof en er is geen kaart die aangeeft welke weg je moet volgen. Ieder verhaal is anders."

Journaliste Tine Maenhout ging op basis van haar eigen ervaringen praten met ervaringsdeskundigen en experts over wat het betekend om in een samengesteld gezin op te groeien. Het resultaat is een herkenbare zoektocht naar handvatten om een nieuw gezin vorm te geven.

Beloy T., Frank E. (2019) Nooit meer stiefmoeder, Borgerhoff & Lamberigts

Tatjana Beloy heeft niet alleen ervaring als plusouder maar ze weet ook wat het is om pluskind te zijn. Ze kent dus beide perspectieven.
Beloy schreef het boek samen met gedragstherapeut Erik Franck. Hij leerde haar kennen toen ze hulp zocht bij het plusouder zijn, en heeft het over de rol van de plusouder. Wat je wel en niet kan doen en hoe je problemen in een nieuw samengesteld gezin de baas kan.


Luistertip 

​In het radioprogramma De Wereld van Sofie heeft Sofie Lemeire het over de vraag hoe je dat doet, plusouder zijn, zorgen voor de kinderen van iemand anders. En over de worsteling die het voor velen blijkt te zijn. Met een interview met Tatjana Beloy, Erik Franck (gedragstherapeut) en ervaringen van luisteraars

Het verhaal van Femma en Steven: een getuigenis over het belang van hulp durven zoeken indien het moeilijk gaat

Deel dit artikel via