Gesprekskaarten

Op deze pagina kan je 21 gesprekskaarten downloaden om in gesprek te gaan rond een relatiebreuk en de mogelijke impact ervan op verschillende levensdomeinen.  De kaarten kunnen gebruikt worden als 'gespreksstof' door professionals die werken met gezinnen rond het thema, maar ook voor uitwisseling tussen bv. ouders:

  • ter ondersteuning van het invullen van de wegwijzer voor ouders op deze website om de vragen in de wegwijzer te verduidelijken of tot leven te wekken. De nummering van de items op de gesprekskaarten komt daarom overeen met de nummering van de vragen in de wegwijzer voor ouders. We plannen in de toekomst een aanvulling met kaarten gericht op de wegwijzer voor kinderen.
  • om uitwisseling van ervaringen, noden, wensen, ... van ouders en kinderen te faciliteren door de tekeningen in te zetten als ondersteunend, visualiserend materiaal;
  • om vrije associaties rond het thema te laten maken in gesprek met gezinnen: welke kaart spreekt iemand aan en waarom, in welke tekening herkent men zichzelf of zijn gezin, welke emoties roepen bepaalde afbeeldingen op, ...
  • om gezinnen een rangordening te laten maken van de thema's waar ze het willen over hebben: bijvoorbeeld door hen zelf drie tekeningen te laten kiezen waarover ze het willen hebben
  • ... (ongetwijfeld komen jullie zelf nog tot meer mogelijkheden om dit materiaal in te zetten).


De kaarten kunnen ook door ouders zelf gebruikt worden:​

  • om zelf via de reflectievragen op de achterzijde dieper in te gaan op een bepaald aspect van de scheiding;
  • om met je kinderen op basis van de tekeningen op de voorzijde een aantal aspecten van de scheiding te bespreken


De gesprekskaarten bestaan telkens uit een voor- en achterkant:

  • op de voorkant staan tekeningen die het thema van de kaart uitdrukken
  • op de achterkant staan enerzijds verkennende vragen om rond dit thema dieper in gesprek te gaan, en anderzijds de linken naar fiches op deze website waar meer informatie kan gevonden worden rond het thema van de gesprekskaart (in de huidige versie werken de links op de online fiches nog niet, dit wordt de komende dagen aangepast)

Vrijstaande tekeningen 

​De tekeningen die in het kader van dit project werden ontwikkeld, zijn uiteraard op heel wat verschillende manieren in te zetten. Hieronder vinden jullie een totaaloverzicht van de illustraties die op onze website en op de gesprekskaarten worden gebruikt: deze illustraties kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van gesprekken in en met gezinnen rond het thema relatiebreuk, mits verwijzing naar Arteveldehogeschool (2019), www.scheidingskoffer.be