Waar kan ik verblijven als ik het huis verlaat? 

Het huis verlaten bij een scheiding is een beslissing die je best neemt in onderling overleg tussen beide partners: er moeten immers over heel wat zaken afspraken gemaakt worden: hoe vertel je het aan de kinderen, waar gaan zij verblijven, de financiën, ... Waar mogelijk zet je best ook al enkele afspraken op papier, dit kan er voor zorgen dat het niet escaleert naar een vechtscheiding. Indien jullie er niet alleen uit geraken, dan kan je eventueel een bemiddelaar inschakelen.

Als de situatie thuis voor jou niet langer houdbaar is, en je er voor kiest om het huis te verlaten, dan is het zeer belangrijk dat je probeert deze stap zo goed mogelijk voor te bereiden. In een aantal situaties, bv. wanneer er geweld gebruikt wordt, moet het immers soms snel en op het gepaste moment gebeuren (Meer lezen: Wat als mijn ex-partner geweld gebruikt?)

In de brochure "Breek de stilte voor je zelf gebroken bent" vinden we  volgende tips die kunnen helpen om je voor te bereiden: (je kan de folder downloaden in 17 talen):

  • Neem iemand in vertrouwen die je de nodige hulp en ondersteuning kan bieden. 
  • Neem kopies van belangrijke documenten (huwelijksboekje, sis-kaart, identiteitskaart, loonbriefje, kinderbijslag, huurcontract of kopie van het eigendomsbewijs als je (mede-) eigenaar bent, zicht- en spaarrekening, rekeningnummers, hypothecaire leningen), hou belangrijke telefoonnummers bij en laat reservesleutels maken. 
  • Probeer wat kleren, geld en eventueel medicatie voor jou en de kinderen te bewaren op een veilige plaats of bij een vertrouwenspersoon. 
  • Probeer een volmacht op je rekening in te trekken of regel een eigen bankrekening. 
  • Bedenk op voorhand hoe je op een veilige manier het huis kunt verlaten en zorg voor veilig onderdak voor jezelf en de kinderen. Kun je niet bij familie of vrienden terecht, wend je dan tot een vluchthuis of een opvangcentrum.
  • Beschik je over weinig of geen inkomsten, dan kan je steeds financiële hulp aanvragen bij het OCMW. 
  • Ongeacht je financiële middelen kan je steeds een beroep doen op een advocaat, zelfs mogelijks gratis.
  • Vraag om een medisch attest aan je huisarts of in het ziekenhuis, dat bewijst dat je het slachtoffer bent van geweld en/of neem reeds bestaande medische attesten mee. Het zijn belangrijke bewijsstukken om je rechten te laten gelden voor de rechtbank. 
  • Wend je tot de politie om aangifte te doen van het geweld, om eventueel een klacht in te dienen tegen de dader en breng hen op de hoogte dat je de echtelijke woning hebt verlaten.
  • Weet dat de wet je de mogelijkheid biedt om het huis te verlaten zonder je rechten te verliezen, of je nu gehuwd bent of niet. Je behoudt je rechten met betrekking tot de kinderen, woning en goederen.

Als je niet weet waar naar toe, en/of ook niet over de financiële middelen beschikt, contacteer dan zo snel mogelijk het CAW in je buurt. Zij gaan met jou op zoek naar de meest passende en haalbare oplossing op korte en lange termijn. Zij beschikken zelf ook op een aantal (crisis)opvangmogelijkheden en indien nodig ook vluchthuizen voor mannen en vrouwen.

​Mogelijks kan je ook wel tijdelijk bij vrienden of familie terecht, op zich een goede oplossing, je vindt er tijdelijk rust in een vertrouwde omgeving, en meestal is dit ook de goedkoopste oplossing. Hou er echter ook rekening mee dat je net in een voor jou emotioneel zware periode weinig privacy hebt.

Indien het tijdelijk is, enkel voor een korte periode van bedenktijd, kan je via Airbnb misschien wel een oplossing vinden, vaak vind je daar gemeubelde studio's die voor korte termijn te huur zijn.

Als je zelf iets moet gaan huren, overleg dan ook met je partner of deze tijdelijk - tot de scheiding definitief geregeld is - kan tussenkomen in de huur.

Indien je heel snel en onvoorbereid het huis dient te verlaten kan je contact opnemen met

 ☏ 1712 (Stop het geweld) - ☏ 106 (Tele-Onthaal) - ☏ 101 (Politie)

Verlies ik mijn rechten op het huis en de kinderen als ik de woning verlaat? 

Je mag de gezinswoning verlaten vooraleer u gescheiden bent, zonder dat dit later afbreuk zal doen aan jouw rechten. Doe dit indien mogelijk bij voorkeur wel in onderling overleg. Eenzijdige stappen kunnen erg confronterend zijn en ongewild de basis leggen voor een vechtscheiding. 

Het is wel belangrijk dat jullie om misverstanden te vermijden, samen een aantal afspraken op papier zetten, bv. over de betaling van de nog gemeenschappelijke kosten. Zolang jullie niet officieel gescheiden zijn, of de wettelijke samenlevingsovereenkomst niet is stopgezet via een verklaring op het gemeentehuis zijn jullie immers beide nog verantwoordelijk voor de betaling van kosten en schulden. Ook de (tijdelijke) regeling rond de kinderen en rond de toegang tot de gezinswoning zetten jullie best op papier. Zet niets overhaast op papier. Indien emoties de bovenhand nemen is het aangewezen om dit samen met een bemiddelaar te doen. Hoe beter de voorlopige afspraken tegemoet komen aan de verzuchtingen van beide partijen, hoe minder kans op een latere vechtscheiding. De voorlopige afspraken dienen in een latere fase van de scheidingsprocedure wel bekrachtigd te worden met een vonnis door de familierechtbank.

Wanneer het echter niet mogelijk is deze afspraken samen te maken, dan kan je aan de familierechtbank vragen om dringende en voorlopige maatregelen uit te spreken die dan een tussenoplossing zijn tot er een definitief vonnis is over de scheiding. De wettelijke bepalingen vind je hier in art. 1253ter/4 en art. 1253ter/5 van het G.W.

Deel dit artikel via