De impact van mijn scheiding op de familie 

Voor velen zijn familieleden het eerste aanspreekpunt. Voor anderen zijn het eerder goeie vrienden die deze rol vervullen. Deze gesprekken kunnen zeer ondersteunend zijn, maar ...

... soms gaan mensen een eigen versie van jouw verhaal doorvertellen aan anderen …
We hebben allemaal onze talenten en beperkingen. Zo zijn er mensen die heel vertrouwelijk omgaan met info, anderen kunnen dat minder goed. Denk dus goed na wie in jouw omgeving discreet en vertrouwelijk omgaat met info, vooraleer je je hart lucht.

... soms voel je je onder druk gezet ….
Jouw vrienden en familie zijn ook zelf getroffen door de scheiding. Vrienden verliezen de eenvoud waarmee de vriendschap voordien verliep. Grootouders zien soms kleinkinderen minder. Ook zij hebben hun mening en bepaalde verwachtingen ten aanzien van jou. In een periode van scheiding ben je vaker onzeker over jezelf, en heb je nood aan een luisterend oor. Hierdoor is het soms niet gemakkelijk om weerstand te bieden aan vragen uit je omgeving en zorg te dragen voor jouw eigen noden en behoeften. Durf vast te houden aan de goeie redenen die jij hebt om niet mee te gaan in deze verwachtingen (Maes en Cornelis, 2018)


... soms voel je je nadien nog bozer ten aanzien van je ex-partner…
Vaak krijgt jouw omgeving enkel info over je ex-partner via jou en dat is natuurlijk een gekleurde versie. Ze voelen jouw pijn, jouw boosheid, jouw gekwetstheid en willen graag zorg dragen voor jou. Soms doen ze dat door volledig met jou mee te praten en mee de ander te gaan veroordelen. Als deze persoon zijn/haar eventuele woede en boosheid ten aanzien van de andere ouder (jouw (ex-)partner) niet kan beheersen, dan wordt het voor jou moeilijker om op een goeie manier in gesprek te gaan met die persoon. De conflicten zullen toenemen en het proces om het ouderschap alsnog samen vorm te geven zal bemoeilijkt worden. Vraag dus aan je familie en vrienden om een luisterend oor, om begrip, maar ook om respect voor jouw (ex-)partner. 

Wil je graag met je vrienden en familieleden in gesprek gaan over de manier waarop zij er voor jou kunnen zijn? Voel jij dat jouw vrienden of familie ook niet goed weten hoe ze er kunnen zijn voor jou in deze complexe situatie? Gebruik onderstaande fiche 'Dit wou ik vragen aan de mensen uit mijn omgeving'  of verwijs hen dan door naar onze website.

Bron: Kwadrant

Bronnen 

Maes, V. & Cornelis, C. (2018). Blijven staan ondanks de storm. Handvatten voor ouders in een hoogconflictscheiding. Leuven: Garant.

Meer lezen?

Deel dit artikel via