Scheiden van en door niet-Belgen 

Wanneer één van de partners niet de Belgische nationaliteit heeft zijn er, naast de vele emotionele en sociaal-economische beslommeringen bij de scheiding, nog extra en zeer specifieke juridische vragen waar niet zo maar een antwoord op te vinden is.

  • Wanneer jij of je partner een andere dan de Belgische nationaliteit hebben en willen scheiden en je vragen hebt over welk recht van toepassing is;
  • wanneer jullie niet in België gehuwd zijn maar hier wonen en willen scheiden;
  • wanneer je een buitenlandse rechterlijke beslissing mbt. huwelijk, scheiding, onderhoudsgeld in België wil laten erkennen;
  • … dan is het belangrijk om je te laten bijstaan door een jurist met specifieke kennis hierover.

Afhankelijk van welke nationaliteit men heeft en waar men scheidt, gelden er andere regels. Zo worden beslissingen van Belgische en buitenlandse rechtbanken bovendien niet automatisch wederzijds erkend. Dit betekent dat men bij nationaliteitsverschil tussen partners ook rekening moet houden met het Internationaal Privaatrecht, dat de laatste jaren onderhevig was aan een aantal belangrijke vernieuwingen.

Wanneer jij je in zo'n situatie bevindt is het van zeer groot belang voor jezelf, je partner en jullie kinderen dat jij de correcte info krijgt over jullie rechten en plichten bij scheiding. Ga dus hiervoor niet enkel te rade bij familie of vrienden, maar bij deskundigen.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn rechten en die van mijn kinderen? 

  • ​Je kan bij het het CAW  terecht met jouw specifieke vragen. Hulpverleners en/of juristen verkennen samen met jou het problemen die bij de echtscheiding aan bod kunnen komen en indien nodig dan verwijzen zij jou door naar de geschikte diensten. Zij kunnen ook een beroep doen op tolken, zodat de communicatie vlotter kan verlopen.

Indien er een echte crisis is, en jij niet meer terug bij je partner wil/kan wonen, dan kan je via het CAW terecht in de crisisopvang, indien nodig op een geheim adres .

Webtips

Een eerste antwoord op veel gestelde vragen hierover vind je op de FAQ-pagina van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je veel informatie over familiaal internationaal privaatrecht, met een aparte rubriek over echtscheiding. 

Op deze pagina van de website van de Europese Unie kan je de info vinden die specifiek voor partners uit landen van EU is, onder de subtitel "Kies een land" kan je zelfs zoeken naar de wetgeving hierover per land.


TIP 

​Op de website van Villa Pinedo staat een "open brief van kinderen aan alle gescheiden ouders", in diverse talen. Misschien kan dit nuttig zijn om door te geven aan, te bespreken met een anderstalige gescheiden ouder?

Meer lezen? 

Op de website van het Steunpunt Gelijke Kansen kan je twee uitgebreide publicaties downloaden :

  • een literatuurstudie over echtscheiding bij personen met een Turkse en Marokkaanse afkomst.
  • een verslag van het onderzoeksrapport over een kwalitatieve en kwantitatieve studie van echtscheiding bij personen met een Turkse en Marokkaanse afkomst

Een korte samenvatting hiervan vind je op de website van EXPOO.

Bij de Koning Boudewijnstichting verscheen de publicatie :"Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar", waarin ook een overzicht staat van diverse projecten die hierrond werken. Een aantal van die projecten was jammer genoeg slechts van beperkte duur, en zijn nu niet meer actief.

Ga ook een kijken op deze fiches:

Anderen aan het woord: 

"Ik heb zoveel geweend, ik durfde niet weggaan bij mijn man. Mijn familie had me verteld dat is na een scheiding niet langer meer in België zou kunnen blijven wonen, maar al mijn vrienden wonen hier. Uiteindelijk ben ik via mijn huisarts bij een goede advocaat terecht gekomen"

Deel dit artikel via