Welke rol heeft een (plus)ouder in een nieuw samengesteld gezin? 

Soms lopen plusouders, uit enthousiasme, te hard van stapel: ze willen dat de kinderen het leuk hebben, dat ze hen leuk vinden, of ze willen hun nieuwe ouder laten zien dat ze een 'goede' ouder zijn. 

Voor kinderen is het echter belangrijk dat een plusouder 'klein' begint:
 • Laat kinderen jouw nieuwe partner niet meteen '(plus)mama' of '(plus)papa' noemen. Als de tijd en iedereen er klaar voor is, dan gebeurt dit wel spontaan.
 • Maak jouw kind duidelijk dat de plusouder de andere ouder niet vervangt.
 • Laat de plusouder eerst een vertrouwensband opbouwen met het kind alvorens een opvoedende rol op te nemen. Het is normaal dat kinderen moeten 'wennen' aan de nieuwe persoon in hun leven.
 • Hou vast aan bestaande gezinsrituelen zodat er voor kinderen niet teveel verandert op korte tijd. Verander ook niet meteen alle huisregels omdat jouw nieuwe partner komt inwonen.
 • Spreek regelmatig met jouw partner over zijn of haar rol als plusouder: wat loopt goed, en wat loopt moeilijker?
 • Maak het onderscheid tussen het opvoeden van kinderen en het samenleven met kinderen. Laat jouw nieuwe partner in de eerste plaats focussen op de huisregels die logisch volgen uit het samenleven. Beslissingen rond de opvoeding worden in de eerste plaats genomen door de (beide) ouders. Op de website plusouderconsulenten vind je voorbeelden die het onderscheid tussen beide illustreren:
 Voorbeelden beslissingen rond opvoeding
 • schoolkeuze, studierichting
 • oudercontacten
 • afspraken rond wisselmomenten van de kinderen
 • filosofische oriëntatie
 • bijzondere medische en opvoedkundige beslissingen: consultatie specialist of therapeut, andere
 • eerste en plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd
 • lidmaatschap van verenigingen

Voorbeelden huisregels

 • slaapuur
 • aantal uren schermtijd
 • klusjes uit te voeren in huis zoals opruimen
 • tafelmanieren

Tien tips voor plusouders!

Tien tips voor plusouders en veel meer lees je in het online magazine met een focus op scheiding Mies-Magazine! 

Webinars & online tools rond plusouderschap

Op deze website vind je zowel informatie, webinars als online tools rond het leven in een nieuw samengesteld gezin.

Vragenlijst: welke (plus)ouderrol wens ik op te nemen?

Hier kan je een vragenlijst invullen die je helpt bepalen welke ouderrol je wenst op te nemen in het nieuwe gezin

Getuigenissen: verschillende ouderrollen in een nieuw gezin

En als het moeilijk blijft? 

​Als jij en/of je nieuwe partner het moeilijk blijven hebben om je rol in het nieuwe gezin te vinden, wacht dan niet te lang om professionele hulp in te roepen. Soms kunnen enkele gesprekken met een relatietherapeut die ervaring heeft met nieuw samengestelde gezinnen, of een plusoudercoach,  jullie al de weg wijzen naar een betere rolverdeling waar elk zich goed bij voelt.

Bronnen & leestips 

De Keyser, N. (2017) Weer eensgezind in een nieuwsamengesteld gezin. Garant Uitgevers: Antwerpen

Descamps, L. & Mortelmans, D. (2017). De SurvivalKID echtscheiding. Kalmthout: Abimo.

Pairoux, A. (2014) Je wist waar je aan begon. UItgeverij Agora

Willems, J.; Appeldoorn, B. & Goyens, M. 2013/. Living togheter apart. Scheiden als partners, samenleven als ouders. Tielt: Uitgeverij Lannoo

Deel dit artikel via