Wat is bemiddeling en wanneer kies ik hiervoor? 

 Het einde van een relatie brengt vaak voor beide partijen heel wat emoties teweeg, waardoor communiceren vaak veel moeilijker verloopt dan je wel zou willen. Toch hoef je het niet het tot een strijd voor de rechtbank te laten komen om het conflict uit te klaren. Je kan beroep doen op een erkend bemiddelaar, die je ondersteunt om samen met je ex-partner tot een goede oplossing van het conflict te komen.

Je kan op elk moment van een scheidingsproces een bemiddelaar raadplegen: 

 • als je gehuwd bent of samenwoont en besloten hebt te scheiden, 
 • als je een vechtscheiding wil voorkomen, 
 • als je al een tijdje apart woont en de scheiding officieel wil laten bekrachtigen en hiervoor de nodige overeenkomsten moet maken, 
 • als je een tijd geleden gescheiden bent en de toenmalige afspraken zou willen wijzigen maar niet weet hoe hierover met je ex-partner te communiceren, …

Wat doet een bemiddelaar? 

Een erkend bemiddelaar is professioneel opgeleid, neutraal en onafhankelijk, en treedt op om de communicatie tussen de (ex-)partners te begeleiden, de situatie te analyseren en het conflict hanteerbaar te maken. Hij neemt geen standpunt in en waakt over de belangen van alle partijen.

Doel? 

 Doel van een bemiddeling bij scheiding is dat beide partijen samen tot een door hen aanvaardbare oplossing komen en dit buiten de gerechtelijke procedure. De bemiddelaar zelf legt dus geen oplossing op tafel, zoals een rechter wel kan doen. Je kan in een bemiddeling de focus leggen op de praktische en financiële aspecten van scheiding op zich en/of op de verblijfs- en ouderschapsregeling.

Principes 

​ Elke erkende bemiddelaar werkt volgens deze principes:

 • Vrijwilligheid : Bemiddeling gebeurt steeds op vrijwillige basis, en beide partijen moeten bereid zijn om met elkaar te praten. Een gezamenlijk gesprek is het uitgangspunt, maar waar dit om diverse reden nog zeer moeilijk is kan men er voor kiezen om individueel één of meerdere gesprekken te hebben met de bemiddelaar, dit ter voorbereiding van gezamenlijke gesprekken. Vrijwilligheid houdt ook in dat elke partij de vrijheid behoudt om op elk moment het bemiddelingsproces te pauzeren of stop te zetten.
 • Autonomie: beide partijen moeten zelf tot een oplossing komen, de bemiddelaar legt niets op, hij structureert enkel het gesprek.
 • Informatie: beide partijen moeten bereid zijn om de informatie die nodig is om tot een goede overeenkomst op tafel te leggen. Indien nodig vragen jullie extra info aan specialisten (bv. boekhouder, jurist, bank, …) en geven jullie die info door aan elkaar. Alle documenten en gesprekken in een bemiddeling zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet in een gerechtelijke procedure gebruikt worden tegen de ander.
 • Meerzijdige partijdigheid: de bemiddelaar staat in dienst van alle partijen en zorgt ervoor dat iedereen gelijkwaardig aan bod komt tijdens de gesprekken, hij kiest geen partij.
 • Een bemiddelingstraject kent geen vooropgestelde tijdsduur, dit is sterk afhankelijk van hoe beide partijen in het traject stappen. De bemiddelaar zal bij beiden de vragen, conflictpunten en verwachtingen af toetsen en in overleg met jullie een traject uitstippelen.  

Kosten 

​ De kosten kan je samen met de bemiddelaar bespreken bij de start van het bemiddelingstraject, vaak is er al een richtlijn aangegeven op zijn/haar website, of je kan een aanwijzing opvragen via mail.Vraag tijdens een eerste gesprek wat die kostprijs inhoudt en welke bijkomende kosten er kunnen zijn. 

Bespreek ook met je ex-partner hoe jullie de bemiddelingskosten zullen verdelen. Wettelijk wordt dit onder beide partijen gelijk verdeeld, maar mits onderlinge overeenkomst kan hiervan afgeweken worden. Indien je over een rechtsbijstandsverzekering beschikt kijk je best na in hoeverre deze een tussenkomst kan bieden voor de betaling van de kosten van de bemiddelaar en/of advocaat

Belangrijk!

Wat jullie samen beslissen moet ook juridisch en fiscaal correct zijn dus kan het nuttig zijn om, eventueel tussentijds, ook een advocaat en/of boekhouder te raadplegen, dit in overleg met de bemiddelaar (tenzij jullie bemiddelaar ook advocaat is).

Zelftest: is bemiddeling iets voor ons? 

Via de website van NEO bemiddeling kan je met een zelftest nagaan of bemiddeling iets voor jullie is.

...

Zelftest: is scheidingsbemiddeling voor ons geschikt? Neo Bemiddeling

Scheiden kan je op verschillende manieren. Vraag is wat het best bij jullie past. Doe de test via een reeks van eenvoudige vragen.

Hoe leg ik aan mijn kind uit dat we naar een bemiddelaar gaan? 

 • ​Weet jouw kind wat je als ouders moet regelen als je uit elkaar gaat? 
 • Weet jouw kind dat u naar een bemiddelaar gaat? Wat denkt uw kind dat een bemiddelaar doet? 
 • Wat verwacht uw kind van de bemiddelaar? 
 • ... Antwoorden op deze en andere vragen vind je terug op de website van Tweehuizen.
...

Tweehuizen Ouders - Weet uw kind wat bemiddelen is?

Op deze site vertellen kinderen en jongeren wat ze denken en voelen wanneer hun ouders uiteen gaan, en wat ze dan kunnen doen. ouders vinden inspiratie om hun kind te ondersteunen en om hun ouderschap goed te regelen. de site geeft ook informatie over echtscheiding en bemiddeling.

Meer info nodig? 

Praktische informatie over een bemiddelingstraject kan je vinden op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.

Meer info over bemiddeling in familiezaken vind je ook op de website van Tweehuizen.

In de brochure "Wat als niet iedereen overeenkomt" van de Vlaamse Raad van het Notariaat, die u hier kan downloaden, vindt u een uitgebreide beschrijving van wat bemiddeling precies inhoudt en wat het verschil is met een procedure voor de rechter.

Elke bemiddelaar heeft zijn eigen manier van werken, maar elk van hen werkt wel volgens dezelfde principes. Vraag bij een eerste telefonisch contact met de bemiddelaar van jouw keuze om je hierover meer toelichting te geven. Om een idee te krijgen hoe bemiddeling werkt, kan je hiernaast een voorbeeld van een bemiddelingsprotocol lezen, puur exemplarisch.

Voor adressen van erkende bemiddelaars kan u terecht bij de hieronder vermelde organisaties.

Voor bemiddeling kan je terecht bij ...

 DIENST SCHEIDINGSBEMIDDELING VAN HET CAW

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) begeleidt koppels, gezinnen of kinderen die betrokken zijn in een scheidingsproces. Zoek een onthaalpunt in jouw regio op de website van het CAW of bel het gemeenschappelijk nummer 078/150300.

Na één of meer onthaalgesprekken kan zo'n bemiddeling opgestart worden, dit is gratis. Men geeft voorrang aan de meest kwetsbare personen. Indien je over voldoende financiële middelen beschikt om een aanbod op de private markt te betalen, zal het CAW je mogelijk doorverwijzen naar privé erkende bemiddelaars in jouw buurt.

 EEN ERKENDE BEMIDDELAAR

Er is een groot en divers aanbod van bemiddelaars. Advocaten, notarissen, therapeuten en hulpverleners kunnen een bijkomende erkende opleiding tot bemiddelaar hebben. Elk van hen heeft zijn eigen invalshoek en specialisme.

Om tot een rechtsgeldig document te komen dat je kan neerleggen bij de Familierechtbank, moet je werken met een door de overheid erkende bemiddelaar; deze lijst vind je terug op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.

De kostprijs van een bemiddelingsgesprek kan variëren van 50 tot 150 euro per uur, afhankelijk van de complexiteit en is vaak terug te vinden op de website van de bemiddelaar, of op te vragen via mail. Voor het opmaken van documenten (bv. scheidings- en ouderschapsovereenkomst worden afzonderlijke kosten aangerekend Belangrijk is om reeds bij het eerste contact hierover goede afspraken te maken. De wet bepaalt dat de kosten van de bemiddeling en het ereloon van de bemiddelaar in gelijke delen ten laste zijn van de partijen, maar de partijen kunnen een andere verdeling voorzien.. 

BIJ DE KAMER VOOR MINNELIJKE SCHIKKING VAN DE FAMILIERECHTBANK

Vooraleer u een gerechtelijke procedure start, kan u gratis en zonder formaliteiten een beroep doen op de Kamer voor Minnelijke Schikking om tot een minnelijke schikking te komen. Dit kan door een gewone brief (niet aangetekend) in zoveel exemplaren als er partijen zijn te richten aan de familierechtbank van jouw gerechtelijk arrondissement met vermelding van :

 • uw naam, voornaam, geboortedatum en adres
 • naam, voornaam, geboortedatum en adres van de partij(en) die u wil laten oproepen (Indien u een advocaat hebt en zijn bijstand wenst, dient u tevens zijn/haar naam en adres te vermelden.)
 • desgevallend naam, voornaam, geboorteplaats- en datum van de betrokken kinderen
 • korte uiteenzetting van de feiten
 • wat u wil bereiken
 • verzoek om alle partijen op te roepen voor een minnelijke schikking

De griffie zal aan alle betrokken partijen een uitnodiging sturen. Hierin staat vermeld waar en wanneer u moet verschijnen.

Via verwijzing door de familierechtbank:

Wanneer u opgeroepen bent voor de familierechtbank in het kader van een gewone procedure, kan de rechter de zaak, vooraleer deze te beoordelen, verwijzen naar de Kamer voor Minnelijke Schikking – mits beide partijen hiertoe bereid zijn.

De bemiddelingsgesprekken bij de Kamer voor Minnelijke Schikking van de Familierechtbank is gratis, het gaat over 1 of 2 gesprekken. 

Als u het resultaat rechtsgeldig wil maken moet dit bekrachtigd worden door de familierechter, en zal u 100 euro rolrechten moeten betalen.

...

 VRT NWS: KMS in de familierechtbank

Onderaan het artikel is er een reportage die toont hoe de Kamer Minnelijke Schikking in de familierechtbank werkt.

Anderen aan het woord: 

En dan gaat het over geld, en geld is een thema dat heel vaak voor ruzie, veel ruzie kan zorgen. En ik denk dat als je een ruzie hebt, dat er ook heel veel woede is en verdriet tussen de partners en dus... als je dan moet beslissen over financiële dingen en over een huis en over een verdeling dan kan een bemiddelaar helpen"

"Zelf zou ik een scheidingsbemiddelaar willen promoten omdat hij anders gaat denken, in functie van het welzijn van de kinderen en op een betere manier de omgangsregeling kunnen treffen met alle betrokken partijen. Om meer de verzoenende factor te zijn."

Deel dit artikel via