Wat als mijn (ex-)partner geweld gebruikt? 

Partnergeweld is wereldwijd de meest voorkomende vorm van geweld, het treft dus heel wat gezinnen in zeer diverse vormen: soms is het voor de buitenwereld heel zichtbaar en actief (slagen en verwondingen, ...); soms bijna onzichtbaar en passief (niet spreken tegen elkaar, onvoldoende geld geven om het huishouden te runnen, ...)

Slachtoffers van partnergeweld twijfelen vaak om naar buiten te komen met hun verhaal: in België zijn jaarlijks meer dan 40.000 aangiftes per jaar over huiselijk geweld ...

Je bent dus niet alleen, maar doorbreek de stilte en praat er over met mensen uit je omgeving: vrienden, familie, huisarts of andere professionele hulpverleners. Spreek met hen ook af hoe je hen kan verwittigen als het geweld escaleert zodat ze je snel kunnen helpen indien nodig.

Op de website van het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen lezen we:  

"Onder geweld binnen intieme relaties verstaan we een geheel van gedragingen, handelingen en houdingen, van een van de partners of ex-partners, die erop zijn gericht de andere te controleren en te domineren. Dit omvat zowel verbale, fysieke, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen die zich herhaaldelijk voordoen of zich opnieuw kunnen voordoen en die de integriteit van de andere en zelfs zijn of haar socio-professionele integratie schaden.

Dit geweld heeft niet alleen gevolgen voor het slachtoffer, maar ook voor de andere leden van het gezin, onder wie de kinderen. Het gaat dus om een vorm van intrafamiliaal geweld.

Deze definitie sluit aan bij de definitie van partnergeweld die door het College van Procureurs-Generaal werd aangenomen en die partnergeweld omschrijft als "iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen echtgenoten, samenwonenden of personen die hebben samengewoond en tussen wie een affectieve band bestaat of bestaan heeft".

Bron en verdere info:
Intrafamiliaal geweld in België, 2017 -
https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/geweld/partnergeweld

Ben je migrant en slachtoffer van partnergeweld? 

Als België niet je herkomstland is, voel je je misschien geïsoleerd en heb je vragen over je rechten in België: "Mag ik mijn woning verlaten? Mag ik een klacht indienen? Kan ik scheiden? Wat zijn de gevolgen voor mijn verblijfsrecht wanneer ik het huis verlaat? Wat zal er gebeuren met mijn kinderen? Wie kan mij helpen?" ​....

De antwoorden op deze en vele andere vragen vind je in de brochure: Migrant en slachtoffer van partnergeweld. Wat zijn mijn rechten? 

Praat erover! Met wie? 

​Geweld, in welke vorm dan ook is altijd onaanvaardbaar: er is nooit een goede reden om geweld te gebruiken of te blijven ondergaan. Denk zeker ook aan je kinderen: zij zien, voelen en horen vaak veel meer dan je denkt.

Praat erover met jouw huisarts, niet enkel bij lichamelijk geweld, maar ook als je op welke manier dan ook je niet meer veilig voelt bij je (ex-)partner. Hij kan samen met jou ook op zoek gaan naar de beste hulp voor jou, je kinderen.

Wanneer je slachtoffer werd van lichamelijk of seksueel geweld is het ook belangrijk om zo snel mogelijk vaststellingen te laten doen door een arts, en dit te laten vaststellen in een medisch attest. Als je eigen huisarts niet bereikbaar is op dat moment, kan je terecht bij 

  •  de dokter van wacht, op het nummer 1733
  • bij dringende medische hulp, op het nummer 112
  • in een zorgcentrum voor seksueel geweld in Gent of Brussel.

Wanneer je slachtoffer werd van seksueel geweld (ook binnen je relatie, of door je ex-partner) kan je terecht bij de zorgcentra voor seksueel geweld in Gent of Brussel.

Je vindt op deze website ook heel wat tips om na seksueel geweld sporen te behouden zodat de bewijsvoering nadien vlotter kan verlopen.

Praten kan in alle anonimiteit, via telefoon, mail of chat met 1712. Je kan hier terecht als dader, slachtoffer of om iemand te helpen. Ze geven informatie over de betekenis van geweld en misbruik en over de werking van hulpverlening en justitie, en vertellen wat je rechten zijn en hoe je op geweldsituaties kan reageren.

Je krijgt advies en samen met jou schatten zij alle risico's in van de situatie en bespreken de acties die je kan ondernemen. We laten de beslissingen aan jou over. Tenzij jij, of degene over wie je belt, in gevaar is. Dan komen we in actie. De oproep is gratis en wordt niet vermeld op je telefoonrekening.

Telefonisch, elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur.
Chat op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, van 17 tot 19 uur.
Mailen kan altijd, via het contactformulier op de website. Binnen de twee werkdagen krijg je antwoord.

In levensbedreigende situaties bel je rechtstreeks naar 101 (politie)

 Als je nood hebt om met iemand te praten over de geweldsituatie, en op 1712 is niemand bereikbaar, dan kan je terecht bij Tele-Onthaal, op het nummer 106. De oproep is gratis en wordt niet vermeld op je telefoonrekening.

Wanneer je beroep doet op het CAW, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Je kan informatie en advies krijgen, maar ook langere begeleidingstrajecten, beveiligde opvang in een vluchthuis of crisishulp wanneer dat nodig is. Dat kan voor jou alleen, of samen met je kinderen. De stap om weg te gaan is vaak groot. Emotioneel, maar ook financieel kan je het moeilijk hebben. Enkele gesprekken met een hulpverlener kunnen je helpen deze moeilijke stap voor te bereiden.

Als je aangifte doet, kan de politie een onderzoek starten. Aangifte doen van familiaal geweld is niet gemakkelijk; je kent de dader immers. Misschien durf je er niet over te praten of ben je bang. Weet dat familiaal geweld strafbaar is. Neem iemand uit je omgeving mee die je kan ondersteunen.

Hier kan je meer uitleg over de gerechtelijke procedure krijgen.

 Raadpleeg een advocaat voor dringende of voorlopige maatregelen voor de rechtbank. Ook als je geen of weinig eigen financiële middelen hebt, kan je beroep doen op een advocaat. Hier lees je hoe je een pro-deo advocaat kan aanvragen.

Kijk ook op: 

Gespecialiseerde hulpverlening: ketenaanpak 

​Wanneer er in jouw gezin op verschillende vlakken problemen zijn en alles zo moeilijk verloopt dat de kans op geweld groot is, zoek dan hulp. Als je deze spiraal van geweld wil doorbreken, dan kunnen jullie via professionele hulpverlening hulp vinden bij de Ketenaanpak. Hiermee worden complexe problemen binnen het gezin begeleid.

Wanneer jij hulp zoekt bij de politie, het CAW, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, of hulp krijgt van diensten van Jongerenwelzijn kunnen zij kijken of ze in jouw gezin samen met alle hulpverleners en diensten betrokken bij het gezin een Ketenaanpak opstarten. Op die manier wordt alle hulpverlening in het gezin gecoördineerd.

Meer info over partnergeweld / familiaal geweld in volgende brochures: 

 Meer info op volgende websites:

 Video

...

Vertederd/Vernederd on Vimeo

De campagnevideo van vzw ZIJN brengt emotioneel misbruik binnen relaties onder de aandacht. Herken jij jezelf of iemand in een ongezonde relatie? Surf naar www.vertederdvernederd.be…

Deel dit artikel via