Waar kan ik terecht voor psychische hulp voor mijn kind? 

​Het is heel normaal dat jouw kind zich tijdelijk anders gedraagt of zich minder goed voelt omwille van veranderingen in de gezinssituatie of spanningen tussen gezinsleden. Vaak is dit van tijdelijke aard (zie ook 'Mijn kind gedraagt zich anders, hoe komt dat?'). Wanneer  je jou blijft zorgen maken, dan is het echter goed om deze bezorgdheid te delen met anderen: in de eerste plaats met personen die ook dicht bij jouw kind staan en hem of haar goed kennen: een leerkracht, begeleider in de opvang, coach van de sportclub, ...: vangen zij ook signalen op dat jouw kind zich niet goed voelt of anders gedraagt? Belangrijk hierbij is wel om deze personen buiten eventuele conflicten met jouw (ex-)partner te houden. Vaak hebben zij ook met hem of haar contact. Het is belangrijk dat deze vertrouwenspersonen van kinderen in een 'neutrale' positie kunnen blijven staan ten aanzien van beide ouders. 

Bij aanhoudende bezorgdheid kan bij een schoolgaand kind het CLB of Centrum voor leerlingenbegeleiding verbonden aan de school een aanspreekpunt zijn. Een CLB helpt niet alleen bij vragen rond leren, studeren of de schoolloopbaan, maar ook bij vragen rond psychisch en sociaal functioneren van jouw kind: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
Je kan zelf een afspraak maken met het CLB verbonden aan jouw school: hier vind je hoe je het CLB van jouw schoolgaand kind kan vinden.

Daarnaast is er ook een algemene 'CLB-chatlijn' waarop je kan praten met een medewerker van het CLB. Je kan er je verhaal vertellen, een vraag stellen, … of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken. De CLB-medewerker chat enkel met jou. Een chatgesprek duurt maximum 45 minuten, zodat ook andere leerlingen en ouders een kans krijgen om te chatten.

Tenslotte is ook de huisarts een belangrijk aanspreekpunt indien je jou zorgen blijft maken. Hij of zij kan samen met jou de bezorgdheden verkennen, eventueel zelf een gesprek hebben met het kind en samen zoeken naar de beste ondersteuning. 

Waar kan mijn kind terecht voor meer gespecialiseerde hulp? 

Blijf je bezorgd om het gedrag of de gevoelens van jouw kind en wil je graag een professioneel luisterend oor voor hem of haar? Tejo biedt gratis en anonieme therapeutische begeleiding voor kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar, met en zonder afspraak.

​Ook in een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar een luisterend oor vinden en beroep doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

Het JAC is een onderdeel van het CAW en zet zich in voor jongeren met een vraag of een probleem. Je kan bellen, chatten, mailen en langskomen voor een gesprek. Jongeren kunnen er gratis en anoniem terecht. 

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding ontwikkelde de erkende en wetenschappelijk onderbouwde en onderzochte en effectief bewezen methodiek KIES voor kinderen en ouders om beter om te gaan met de gevolgen van een scheiding. Ook in België werken er professionals die geschoold zijn in deze methode.

CAW 

Gratis

CGG 

Standaard 11 euro per gesprek/ verhoogde tegemoetkoming 4 euro

Privé-therapeut

40 a 60 euro per gesprek

Privé-psycholoog 

40 tot 80 euro per gesprek


Beperkte terugbetaling Mutualiteit. Kijk op de website van jouw mutualiteit voor hun aanbod.

Voor iedereen

Meestal op doorverwijzing, bv. van de huisarts.

Voor mensen met een psychische problematiek

Voor iedereen

 Voor iedereen

 Vaak een wachtlijst

 Vaak een wachtlijst

Meestal geen wachtlijst

Meestal geen wachtlijst

Webtips

​De website www.watwat.be  is een platform van meer dan 70 organisaties die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Watwat wordt gecoördineerd door ​​​​​De Ambrassade in opdracht van de Vlaamse Overheid. Je vind er onder andere een overzicht van de belangrijkste organisaties waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor hulp. Je kan er zelf informatie vinden, maar het is zeker ook een goed idee om jouw kind deze website te laten kennen: ze vinden er nononse info rond heel diverse thema's waar jongeren mee bezig zijn!

NokNok is een website die zicht richt op jongeren van 12 tot 16 jaar, het is dé site voor jongeren die zich goed in hun vel willen voelen. Jongeren kunnen hun veerkracht versterken aan de hand van info, opdrachten en 4 knaltips. De vier knaltips zijn: Hoe bouw je een positief zelfbeeld op, hoe stel je grenzen, hoe zoek je steun bij vrienden en op welke manier ontspan je?

Deel dit artikel via