Waarom deze koffer?

Waarom deze koffer?  Veel gezinnen worstelen vandaag met specifieke uitdagingen naar aanleiding van een relatiebreuk. Deze uitdagingen liggen op heel wat levensdomeinen: relationeel-emotioneel, vragen rond het ouderschap, financiële uitdagingen, praktische vraagstukken, ... Ondanks het feit dat er heel veel informatie, diensten, tools, ... zij...

Wat willen we met deze koffer bereiken?

We willen een portaalsite worden waar gezinnen vanuit concrete vragen naar aanleiding van een relatiebreuk worden toegeleid naar relevantie informatie, tools, hulp of ondersteuning. We hopen op die manier gezinnen een eerste antwoord te bieden op hun vragen en hen  wegwijs te maken op de sociale kaart, op basis van een concrete situa...

Hoe gebruik ik deze scheidingskoffer?

Hoe gebruik ik deze scheidingskoffer?   ​ Deze scheidingskoffer bestaat uit vier onderdelen die onderling met elkaar verbonden zijn: Vraag & antwoord fiches voor ouders, kinderen, plusouders, grootouders, en vrienden/familie Een wegwijzer met reflectievragen voor ouders & kinderen die hen wegwijs maakt doorheen het aanbod én vraaginduc...

Hoe kwam deze scheidingskoffer tot stand?

Hoe kwam deze scheidingskoffer tot stand?  Via documentenonderzoek en interviews met stakeholders bouwden we een inventaris op van het bestaande aanbod, alsook een database voor de toegankelijkheidsanalyse van bestaande initiatieven. In een tweede fase bevroegen we ouders en hun kinderen over hun ervaringen, hindernissen en hefbomen bij het sa...