Info voor professionals binnen de kinderopvang

Tips rond inschrijven en contact met ouders binnen de kinderopvang    Download PDF bestand hier Deze brochure bestellen ? Je kan de brochure "Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat" gratis bestellen (exclusief verzendingskosten) of een inkijkexemplaar downloaden.

Info voor professionals binnen onderwijs

Tips rond inschrijven en contact met ouders    Download PDF bestand hier Downloaden?  https://www.tzitemzo.be/professionelen/publicaties3/een-kind-van-gescheiden-ouders-inschrijven-op-school-zo-doe-je-dat

E-learning pakket voor professionals

E-learning pakket voor professionals bij scheiding | Kenniscentrum Gezinswetenschappen Dit pakket is het resultaat van een onderzoeksproject aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) ism EXPOO. De tool helpt professionals op de eerste lijn om zich in te leven in de verwarring, de verschillende perspectieven van de gezinsleden en de conflic...

Ik wil niet betrokken raken in de ruzie tussen beide ex-partners: Hoe blijf ik onpartijdig?

Ik wil niet betrokken raken in de ruzie tussen beide ex-partners, maar hen wel ondersteunen: hoe doe ik dat? Voor veel ouders ben je als begeleider in de opvang, sociaal werker, leerkracht, gezinsondersteuner, ... een belangrijk aanspreekpunt. Deze gesprekken kunnen voor zeer ondersteunend zijn. Enkele tips hierbij: ... discretie en ...

Waarom deze koffer?

Waarom deze koffer?  Veel gezinnen worstelen vandaag met specifieke uitdagingen naar aanleiding van een relatiebreuk. Deze uitdagingen liggen op heel wat levensdomeinen: relationeel-emotioneel, vragen rond het ouderschap, financiële uitdagingen, praktische vraagstukken, ... Ondanks het feit dat er heel veel informatie, diensten, tools, ... zij...

Wat willen we met deze koffer bereiken?

We willen een portaalsite worden waar gezinnen vanuit concrete vragen naar aanleiding van een relatiebreuk worden toegeleid naar relevantie informatie, tools, hulp of ondersteuning. We hopen op die manier gezinnen een eerste antwoord te bieden op hun vragen en hen  wegwijs te maken op de sociale kaart, op basis van een concrete situa...

Hoe gebruik ik deze scheidingskoffer?

Hoe gebruik ik deze scheidingskoffer?   ​ Deze scheidingskoffer bestaat uit vier onderdelen die onderling met elkaar verbonden zijn: Vraag & antwoord fiches voor ouders, kinderen, plusouders, grootouders, en vrienden/familie Een wegwijzer met reflectievragen voor ouders & kinderen die hen wegwijs maakt doorheen het aanbod én vraaginduc...

Hoe kwam deze scheidingskoffer tot stand?

Hoe kwam deze scheidingskoffer tot stand?  Via documentenonderzoek en interviews met stakeholders bouwden we een inventaris op van het bestaande aanbod, alsook een database voor de toegankelijkheidsanalyse van bestaande initiatieven. In een tweede fase bevroegen we ouders en hun kinderen over hun ervaringen, hindernissen en hefbomen bij het sa...