Wat kan ik doen om het conflict te minderen? 


Heb je de fiche 'Hoe omgaan met boosheid in relatie tot mijn ex-partner' gelezen en wil je graag meer tools en handvaten krijgen om de eeuwige conflicten tussen jou en je ex-partner te minderen, grasduin dan even in deze fiche. Er worden enkele theorieën, zienswijzen aangeboden die je helpen om te reflecteren over je eigen handelen en je handelen ook bij te sturen. Ga op zoek naar een manier van kijken, die werkt voor jou.

Tools die inzicht doen verwerven in conflict

1. De escalatieladder van Glasl

De escalatieladder van Glasl is een veelgebruikt model om naar conflict te kijken. Ruwweg kent het 3 fases:

Fase 1: De relationele fase

Fase 2: De emotionele fase

 Fase 3: vechtfase

Conflict wordt gezien als een probleem dat opgelost moet worden

Conflict wordt gezien als een strijd die gewonnen moet worden

 Conflict als een totaal oorlog

 • Overtuigen van elkaar
 • Intellectueel geweld
 • Niet meer luisteren
 • Toenemende zichtbare irritaties
 • Voor voldongen feiten plaatsen
 • Angst, kwaadheid, verdriet krijgen de bovenhand
 • Zwartmaken van de ander
 • Ik ben goed, de ander slecht
 • Zoektocht naar medestanders
 • Harde eisen 
 • Dreigen
 • Vuil spel
 • Vergelding
 • Vernietigingsstrategieën
 • De ander wordt als ding gezien
 • Vernietiging van de ander ook als dit zelfvernietiging betekent.
 1. Zitten jullie in fase 1, dan is de kans groot dat jullie er samen uit geraken. Lees de tips door in fiche 'Hoe omgaan met boosheid in relatie tot mijn ex-partner'. Ga in onderstaande modellen op zoek naar een tool die jou helpt te reflecteren over je eigen gedrag.
 2. Zitten jullie in fase 2, dan wordt het al moeilijker om op eigen houtje terug te keren naar fase 1. Meeste koppels hebben dan toch extra professionele hulp nodig. Dit vraagt echt reflectie over je gedrag en over het belang dat je hecht aan de relatie met de andere ouder.
 3. Zitten jullie in fase 3, dan is terugkeren zonder professionele hulp niet doenbaar. Als je merkt dat je de andere ouder enkel nog wil vernietigen is gezamenlijk ouderschap onmogelijk geworden. Zoek hulp!

2. Conflictstijlen

Aan de hand van het conflictmodel van Thomas en Kilmann kan je inzicht verwerven in je eigen stijl/wijze van in conflict staan. Dit model wordt mooi uitgelegd in onderstaand filmpje.

Hoe meer conflict er tussen jullie is, hoe meer jullie zullen terecht komen in de kwadranten van vermijden en competitie. Het hoeft geen betoog dat dit voor impasses zorgt, waar ouders en kinderen onder lijden. Ga op zoek naar situaties waar je ook met de andere stijlen kan experimenteren.

3. Communicatiestijlen/ DISC

Hoe ben jij in communicatie en wat heb jij nodig? Hoe is de ander en wat hij hij/zij nodig? Door hier kennis over te hebben kan je anderen op een constructieve wijze tegemoet komen zonder jezelf geweld aan te doen. Onderstaand filmpjes bieden hierrond interessante inzichten. 
https://www.youtube.com/watch?v=TueI3mqzibY
https://www.youtube.com/watch?v=Kx6L5F-Xr8E

Wil je er meer over weten?

Test hier je eigen communicatie stijl 

Wil je er meer over weten?
Tip: Ken je eigen stijl. Herken de stijl van je partner. Treed de stijl van je partner tegemoet en behandel hem/haar zoals hij/zij wil behandeld worden en niet zoals jezelf behandeld wil worden.

4. Kernkwadranten

Hoe komt het toch dat je ex-partner, waar je vroeger naar opkeek, die je graag zag, nu in je allergieveld is komen te liggen? De theorie van de kernkwadranten helpt jou om je eigen kwaliteiten meer zichtbaar te krijgen en met meer mildheid naar de andere te kijken. In onderstaand filmpje worden de kernkwadranten uitgelegd.

Wil je er meer over weten? 

 Zoek je graag naar je kwaliteiten adhv een spel

Tools die je helpen om een andere tool te spreken

1. Geweldloze communicatie 

Geweldloze communicatie, is een eenvoudig model, maar niet gemakkelijk toe te passen. Het zal je helpen om tijdens de strijd dichter te blijven bij je eigen behoeftes en de behoeftes van de ander, waardoor de kans op een mooie oplossing toeneemt.
Bekijk onderstaand filmpje en of lees er meer over in onderstaand boek.

2. Welzijnstaal ipv strijdtaal (Maes & Cornelis, 2018)

Meer weten over de welzijnstaal?

Ouders in een vechtscheiding gebruiken vaak termen zoals 'recht hebben op', 'Als hij/zij niet … , dan ga ik ook niet …. . ', Hij/Zij is verplicht…'. Dit is wat men noemt strijdtaal, een taal die past in het juridische kader waar ze vaak ook in verzeild zijn geraakt. Jammer genoeg zal deze taal helemaal niet bijdragen tot een verbetering van de situatie, integendeel zelfs. Wil jij graag het conflict stoppen of verminderen in het belang van je kinderen? Herken jij dat je dergelijke woorden gebruikt? Tracht een nieuwe taal onder de knie te krijgen, de welzijnstaal. En hoewel het zeker in het begin weerstand zal oproepen en het van jou veel inspanning zal vergen, is het de moeite waard om te oefenen. Je doet dit niet voor jezelf, niet voor je partner, maar voor je kind(eren).

VB. 'Ik heb recht om mijn kinderen dit weekend te zien.', wordt dan: 'Waar zouden mijn kinderen nu het meest van genieten?'.

Het gaat dan niet meer over waar of fout, dader en slachtoffer, over recht of onrecht, maar wel over het goeie doen voor alle betrokken partijen:
• Zorg geven aan je kind (Wat wil je kind? Wat zou het beste zijn voor je kind?
• De andere ouder blijven zien als een ouder met mogelijks een andere kijk, maar wel met goeie bedoelingen naar het kind toe.
• Verantwoordelijkheid opnemen voor jezelf (Hoe kijk jij? Wat heb jij nodig? En hoe ga je dit vragen of aanbrengen?)

"Niet de ander is het monster, het conflict is het monster"

Boosheid en strijd voeren haalt het slechtste in elk van ons naar boven. Kan je je inbeelden dat het beeld dat jij nu hebt van je ex-partner, niet klopt met wie hij/zij echt is? Kan je je voorstellen dat je alleen zijn/haar schaduwkant te zien krijgt? Kan je je voorstellen dat je al het goeie en het mooie gewoon niet meer kan zien? Ja, waarschijnlijk komt er nu een orkaan van emoties en protest bij jou naar boven. En ja, deze emoties en protesten zijn zeker gefundeerd! En toch, willen we je vragen om niet te focussen op het beeld van je ex-partner, maar wel op de strijd die woedt tussen jullie en hoe vernietigend die is voor iedereen. Lees in fiche' Wat doet de strijd met mijn kind' en vindt opnieuw de kracht om de strijd los te laten.

Deel dit artikel via