Hoe vertel ik aan mijn kind dat ik een nieuwe partner heb? 

Het voelt fijn om opnieuw verliefd te zijn, en dat mag! Verliefd zijn geeft energie en je kan de hele wereld aan! Wees echter ook bewust dat jouw kinderen de komst van deze nieuwe persoon in hun leven niet zelf hebben gekozen. Het 'overkomt' hen een beetje, ze hebben er geen invloed op en vaak zijn ze er in het begin dan ook niet zo blij mee. Waarom is dat? 

 • Kinderen moeten jou vanaf nu delen met jouw nieuwe partner. Het is normaal dat ze bv. teleurgesteld zijn of jaloers omdat ze hierdoor minder tijd met jou (alleen) kunnen doorbrengen.
 • Wanneer ouders opnieuw verliefd zijn, voelen kinderen zich soms minder belangrijk dan de nieuwe partner van mama of papa. Indien je zelf al op stap geweest bent met een verliefd koppel, dan weet je ongetwijfeld hoe snel je je een buitenstaander voelt tussen twee prille tortelduiven.
 • Een nieuwe vriend of vriendin betekent voor kinderen ook minder hoop op verzoening tussen beide ouders. Ook hierdoor kunnen ze verdrietig, boos, … zijn.
 • Een kind kan soms in de war geraken: "betekent kiezen voor een positieve relatie met mijn plusouder dat ik tegen mijn biologische ouder ben?". (zie ook fiche: "Kinderen zijn loyaal. Wat betekent dat?")
 • Een extra volwassene in hun leven gaat ook samen met een extra persoon in de opvoedende rol. Andere regels of gewoontes van deze persoon, ook rond alledaagse dingen, kunnen door kinderen als grote veranderingen worden ervaren.

Tips 

 1. Leer eerst je partner goed kennen, zonder de kinderen erbij.
 2. Indien de relatie duurzaam wordt, licht dan je ex-partner in, en vertel wanneer je het aan de kinderen wil vertellen.
 3. Plan een rustig moment in om het te vertellen aan de kinderen, vertel kort wie jouw nieuwe vriend(in) is, hoe je elkaar hebt ontmoet, en vraag of ze hem of haar willen ontmoeten.
 4. Overleg met je nieuwe partner hoe jullie de eerste kennismaking met je kind vorm willen geven: waar, hoelang, wat gaan jullie doen, hoe reageren, ....? Kom er na de ontmoeting met je kind ook nog eens op terug met je nieuwe partner: want vond hij/zij van de ontmoeting, hoe het de volgende keer aanpakken? 
 5. Hou de eerste kennismaking tussen jouw kind(ren) en de nieuwe partner kort. Geef het kind hierbij de ruimte om op eigen tempo kennis te maken.
 6. Verplicht de kinderen niet om jouw nieuwe partner als een extra mama of papa te zien of aan te spreken. Geef ze tijd om deze nieuwe persoon in hun leven te aanvaarden. Leg hen uit dat jouw vriend(in) niet de plaats inneemt van hun mama of papa.
 7. Praat met jouw kinderen over zijn of haar gevoelens bij jouw nieuwe relatie.
 8. Plan bewust fijne momenten in waarop aandacht voor jouw kind centraal staat, alleen of samen met jouw vriend(in). Laat jouw kind weten dat hij of zij superbelangrijk voor jou is!
 9. Laat jouw nieuwe vriend(in) in het begin vooral een vertrouwensband opbouwen met jouw kind, bv. door samen leuke dingen te doen. Jij blijft in de eerste plaats de afspraken en opvoedingsregels bepalen, jouw nieuwe partner sluit hier best bij aan. Zo worden de gekende gewoonten en afspraken niet abrupt door elkaar geschud. Naarmate de vertrouwensband met de nieuwe partner groter wordt, kan hij of zij geleidelijk aan een grotere rol gaan spelen in de opvoeding.

Webtips 


Op de website van relatietherapeute Cindy Schepers vind je gratis videolessen en webinars rond leven in een nieuwsamengesteld gezin

Dowload hier de gratis 'plusoudergids', met heel wat tips rond het leven in een nieuwsamengesteld gezin. Deze infobrochure is een initiatief van 

Deze website bevat heel wat interessante artikels, leestips en een 'stief'magazine

Stiefminuutje door Gideon De Haan: 'Alle twee de ouders zijn belangrijk'

 'Dit is mijn mama niet'

​Vind je dit stiefminuutje interessant? Er zijn er ook nog rond andere thema's: zakgeld, verschillen in opvoeding, loyaliteit, ...

Dit filmpje drukt op een krachtige manier uit hoe een op het eerste zicht banale opvoedingsregel als 'met twee woorden spreken' voor kinderen een heel grote emotionele waarde kan hebben.

Bronnen 

De Keyser, N. (2017). EensGEZINd in een nieuw samengesteld gezin. Antwerpen: Garant


Hendrikse-Voogt, A. (2017). Stoppen als partners. Doorgaan als ouders. Een echtscheidingsleidraad. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Deel dit artikel via