Wanneer is er sprake van oudervervreemding?

Oudervervreemding verwijst naar de situatie waarin een kind een ouder afwijst of het contact verbreekt, zonder geldige reden. De andere ouder werkt soms bewust mee aan deze afwijzing, maar vaak ook onbewust. Soms is een ouder immers zo boos op de ex-partner, dat hij of zij alleen maar slechte dingen meer kan zeggen aan het kind over hem of haar. Uiteraard heeft dit ook een invloed op hoe het kind naar de andere ouder kijkt.

Enkele signalen die kunnen wijzen op oudervervreemding. 

  • Afwijzing van de ouder waar het kind niet (frequent) verblijft
  • Geen duidelijke of betekenisvolle argumenten voor deze afwijzing
  • Gebrek aan nuancering: de ene ouder is goed, de andere is slecht

De laatste jaren wordt er minder expliciet over oudervervreemding/verstoting gesproken, maar wel over een verstoorde ouder-kind-relatie en hiernaar wordt gekeken vanuit een relationeel perspectief met aandacht voor complexe, circulaire dynamieken. Dit is vaak gelinkt aan een scheiding met aanhoudend conflict, en kan worden gezien als een ernstige vorm (of gevolg) van loyaliteitsconflict. Meer lezen hierover kan in de fiches "Kinderen zijn loyaal, wat betekent dat?" en "Wat betekent een scheiding met aanhoudend conflict voor mijn kind"?

Meer uitleg rond oudervervreemding of ouderverstoting in woord en beeld.

​Op de pagina over Contactbreuk tussen ouder en kind van de Kenniscentrum Gezinswetenschappen van de Odisee Hogeschool vind je meerdere artikels over dit thema terug


'Papa' : een kortfilm over een meisje dat zich er toe aangezet voelt om haar vader te haten

"Wat als een kind zijn ouder niet meer wil zien?" - Driesen, L. in Caleidoscoop, jg 28, nr2. Download pdf hieronder.

Waar kan je terecht voor herstel van de relatie ouder-kind? 

​Wanneer er sprake is van (dreigende) contactbreuk tussen kind en ouder roep je best zo snel mogelijk professionele hulp in. Enerzijds juridische hulp door een advocaat die je op weg kan helpen om de nodige juridische stappen te zetten, anderzijds kan het ook helpend zijn om zelf je verhaal te kunnen doen bij lotgenoten of een professionele hulpverlener. 

 De Centra voor Algemeen Welzijnswerk hebben een neutrale bezoekruimte waarbinnen gewerkt kan worden aan herstel van de relatie tussen ouder en kind. Ze ondersteunen je om de hindernissen in het herstellen van het contact tussen kinderen en ouders (of grootouders)  te overwinnen. Zowel met ouders als met kinderen zijn er voorbereidende gesprekken vooraleer het eerste bezoek zelf plaats vindt. Er volgt ook een nabespreking.
Deze hulp kan zowel het gevolg zijn van een gerechtelijke beslissing als een regeling die via (vrijwillige) bemiddeling tot stand komt. Meer lezen over hoe dit in zijn werk gaat, kan
hier.

In Brugge, Antwerpen en Leuven kan je ook terecht in de Neutrale Bezoekruimte van Het Huis, ook zij organiseren contacten tussen ouders, grootouders en kinderen.  In deze reportage kom meer te weten over hun werking  

Deel dit artikel via