Hoe omgaan met de afwezige ouder in een nieuw samengesteld gezin? 

Een nieuw samengesteld gezin functioneert niet op dezelfde wijze als een kerngezin: er is de ouder die geen deel uitmaakt van het nieuwe gezin en een plusouder die geen verwantschap heeft met de kinderen. Dit levert spanningen op voor iedereen, maar zeker ook voor de afwezige ouder en de nieuwe partner. Beiden moeten zoeken naar de ruimte die ze de andere kunnen geven. Waar in het ene kerngezin jouw rol als ouder toch wel duidelijker afgelijnd is, moet die rol plots gedeeld worden. Dit gaat voor beiden vaak gepaard met gevoelens van ongerustheid, bezorgdheid, machteloosheid en frustraties. Hieronder vind je enkele tips terug die helpend zijn in deze zoektocht.

Tips (uit: De Keyser, 2017) 

  1. Aanvaard dat de afwezige ouder invloed heeft op jullie gezin (vb. vakantieregelingen die op het laatste nippertje worden veranderd). Hoe moeilijk dit ook is, dit is eigen aan een nieuw samengesteld gezin. 
  2. Tracht begrip op te brengen voor de moeilijke positie van de afwezige ouder. Wanneer jullie een nieuw gezin vormen, verandert er veel voor hem/haar waar hij/zij geen controle over heeft: jij verandert door de nieuwe relatie die je hebt (bv. jouw opvoeding verandert stilletjes aan), er duikt een vreemde volwassene op die zorgtaken opneemt voor de kinderen, … . Vanuit gevoelens van ongerustheid en angst kan het gebeuren dat de andere ouder reageert op een manier die jij als aanvallend en afwerend ervaart. Tracht verder te kijken en begrip op te brengen voor de moeilijke positie van de afwezige ouder.
  3. Nemen jullie beslissingen die een grote invloed zullen hebben op de afwezige ouder, praat hier dan over met de afwezige ouder en neem zijn of haar standpunt mee in overweging bij de uiteindelijke beslissing.
  4. Zie je dat de afwezige ouder emotioneel reageert op jouw nieuwe partner, dan is het misschien beter dat die niet aanwezig is tijdens wissel- of contactmomenten.
  5. Benoem de afwezige ouder als persoon en 'objectiveer' hem/haar niet. Gebruik de voornaam of gebruik de rol als ouder ('mama', 'papa'… ). Waarom? De kinderen vinden het inzettend moeilijk als ze horen dat je in negatieve termen praat over één van hun ouders ('Die ...'). Bovendien objectiveer je de ander en kan je hem/haar al helemaal niet meer zien als een persoon moet goeie en slechte eigenschappen.
  6. Als het moeilijk loopt, is het een goed idee om niet te veel uitzonderingen te vragen op de gemaakte afspraken. Ook al missen de kinderen hierdoor leuke dingen.
  7. Als de communicatie alleen maar de conflicten vergroten, overweeg dan de keuze voor parallel solo ouderschap. Zie welke vorm van co-ouderschap past bij ons gezin?
  8. Als het conflict lang aansleept en de verwijten blijven komen, dan is het normaal dat je de kant kiest van je nieuwe partner. Tracht van de afwezige ouder echter geen gemeenschappelijke vijand te maken.

Meer lezen? 

 De Keyser, N. (2017). Weer eensgezind in een nieuw samengesteld gezin. Antwerpen: Garant

Naast het boek is er ook de website 'eensgezind' waarop je online tools, webinars en informatie vind. 

Deel dit artikel via