Ik maak mij zorgen over de opvoedingssituatie bij mijn ex-partner 

Het is belangrijk om hier het onderscheid te zien tussen:

1. Je maakt je zorgen, maar er is geen dringende nood om in te grijpen

Je ex-partner en jij hadden wellicht soms andere opvattingen over opvoeding en verschilden in het belang dat je hechtte aan bepaalde waarden. Maar waar jullie vroeger ondanks het verschil, wellicht konden vertrouwen in elkaars handelen en waar jullie konden praten over de verschillen en elkaar konden beïnvloeden, wordt dit na een scheiding een heel ander verhaal. Je merkt dat de manier van opvoeden van je ex-partner stilletjes aan verandert. En zeker als er een nieuwe partner in het spel komt, merk je dat je ex-partner verandert in zijn/haar manier van kijken en handelen. Je kan je niet steeds meer vinden in wat er gebeurt en hoe het gebeurt. En waar het een ander kind betrof zou je je er waarschijnlijk niet mee benoemen, maar nu gaat het over je eigen kind.

Voorbeelden:

 • De andere ouder kookt naar jouw normen ongezond, terwijl je kinderen licht overgewicht hebben.
 • Er zijn signalen van de juf dat de je kind het minder goed doet op school. De andere ouder vindt dat kinderen volledig zelfstandig hun huiswerk moeten maken, terwijl jij ondersteuning en opvolging van het huiswerk belangrijk vindt.
 • Je kind is heel erg druk en jij bent van mening dat het aanbieden van structuur helpend is voor hem/haar om tot rust te komen. Jouw ex-partner is daar echter zeer moeilijk toe in staat en vindt bovendien dat het vaak erop uit trekken in de natuur en wild spel veel meer bijdraagt tot zijn/haar welzijn.

Weet jij dat een gesprek over dergelijke opvoedingsaspecten met jouw ex-partner mogelijk is, ga dan zeker dit gesprek aan. Het samen zoeken in de opvoeding kan er alleen maar voor zorgen dat jullie een bredere en genuanceerdere kijk ontwikkelen op het kind en gepaster zult kunnen reageren op zijn/haar noden.

Weet jij uit ervaring dat gesprekken over dergelijke onderwerpen de vijandigheid tussen jullie alleen maar doet oplaaien, laat het dan rusten. Handel op de momenten dat de kinderen bij jou zijn volgens je eigen pedagogisch inzicht, zonder te willen compenseren voor wat er bij je ex-partner gebeurt. De discussie hierover aangaan en de conflicten doen oplaaien is waarschijnlijk schadelijker voor het welzijn van je kind, dan de veronderstelde aanpak van je ex-partner. Weet dat ook jouw ex-partner handelt vanuit een bepaalde overtuiging, vanuit het willen bijbrengen van waarden en normen. Mogelijks ziet hij/zij het helemaal anders dan jou, maar ook hij/zij heeft goede bedoeling. En eigenlijk willen jullie allebei hetzelfde: het beste voor de kinderen. 

2. Je maakt je zorgen, er is geen dringende nood om in te grijpen, maar je ziet dat je kind lijdt en wil toch graag het gesprek aangaan met je ex-partner.

Voorbeelden:

 • Je kind heeft obesitas en je merkt dat de andere partner geen manier vindt om een gezond eetpatroon te installeren thuis.
 • Je kind krijgt de diagnose ADHD en krijgt Relatine voorgeschreven. Jij geeft de medicatie elke ochtend, maar jouw partner weigert dit. Het dreigt volledig mis te gaan op school. Je kind werkt niet goed mee in de klas en heeft vaak ruzie met vriendjes.

Er zijn aspecten van de opvoeding waarbij je toch samen beslissingen zal moeten nemen in het belang van het kind. Weet jij dat dit de ruzies kan doen oplaaien

 • Ga op zoek in de fiches naar hulp, ondersteuning en tools om anders te leren communiceren met je ex-partner:
  • ' Ik ben zo boos, hoe dan toch een redelijk gesprek voeren met mijn ex-partner'
  • ' Hoe kan ik het conflict met mijn ex-partner stoppen, enkele refelctietools
 • Ga op zoek naar een derde partij (coach, therapeut) die jou kan ondersteunen om deze gesprekken aan te gaan zonder zelf meegezogen te worden in de draaikolk van conflict
  • 'Waar vind ik hulp'
 • Ga op zoek naar een erkend bemiddelaar die het gesprek kan sturen
  • 'Wat is bemiddeling en wanneer hiervoor kiezen'
3. Je maakt je zorgen en er is mogelijks een dringende nood om in te grijpen
We spreken dan over
 • Verwaarlozing
 • Fysieke Mishandeling
 • Emotionele mishandeling
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Neem even een kijkje op de website van het vertrouwenscentrum voor kindermishandeling om te zien wat deze termen net inhouden.

Wat te doen?  Ben je bezorgd, dan kan je terecht bij (bel) 1712. Daar zal een hulpverlener naar je bezorgdheden luisteren en samen met jou de ernst proberen in te schatten en bekijken welke stappen verdergezet kunnen worden om het kind te helpen.

Deel dit artikel via