Wat als ik financieel niet rondkom? 

​Er kunnen vele redenen zijn waarom het je niet (meer) lukt om financieel rond te komen: 

  • alle kosten met één inkomen betalen is vaak heel lastig; 
  • misschien ben je na je scheiding minder gaan werken omdat je anders geen oplossing vond voor de opvang van de kinderen; 
  • misschien heeft de scheiding je zo onderuit gehaald dat je een tijdje niet meer kan gaan werken en moet je nu verder met een vervangingsinkomen;
  • misschien kwam je er na je scheiding achter dat je ex-partner je achter liet met schulden waar jij mee moet voor opdraaien;
  • ...

Tips

Praat erover! 

En dan is er de schaamte: je hoort de mensen om je heen over allerlei leuke dingen praten: reizen, cadeautjes, nieuwe kleren ... en jij komt nauwelijks of niet toe op het einde van de maand. Het vergt bijzonder veel moed om dan met jouw verhaal naar buiten te komen, om aan te geven dat je niet mee kan op restaurant om een verjaardag te vieren, om tegen je kind te zeggen dat die nieuwe gsm toch nog niet gekocht kan worden, ...

Wat gaan ze van je denken? Je wil niet dat jouw omgeving erachter komt en soms ga je daarom toch dingen kopen om er bij te horen, of omdat je je kinderen niets tekort wil doen.

Vaak leidt dit alles er ook toe dat je je gaat terugtrekken, dat je minder sociale contacten zal opzoeken waardoor je gevoel van eenzaamheid versterkt wordt. Hoe moeilijk het ook is, ga op zoek naar iemand in je omgeving aan wie je jouw verhaal kan doen, iemand die jij vertrouwt.

Praat erover, dat is de eerste stap, misschien wel de moeilijkste.

Waar kan je terecht voor hulp? 

​In Vlaanderen zijn er 130 Welzijnsschakels. Zij werken met vrijwilligers die mensen in armoede gaan opzoeken thuis, of hen uitnodigen voor een activiteit. Op die manier leer je ook terug andere mensen kennen. Zij streven ernaar iedereen aan zijn rechten te laten komen. Zij werken buurtgericht, je kan hun contactgegevens hier vinden.

Als je financiële problemen hebt omdat jouw ex-partner het onderhoudsgeld niet betaalt, dan kan je beroep doen op DAVO. Je kan telefonisch inlichtingen vragen op 02 572 57 57. Je kan hiervoor langsgaan in hun lokale infopunten of je kan je aanvraag online indienen. Meer info over hun werking vind je in hun brochure.

In elke gemeente vind je een OCMW waar je terecht kan met je vraag rond financiële hulp en ondersteuning. De steun verleend door het OCMW kan verschillende vormen aannemen. Dit hangt af van de situatie van de persoon. Het kan gaan om financiële steun (leefloon, maar ook diverse financiële tegemoetkomingen), psychosociale, en medische hulp. Het OCMW onderzoekt elke steunaanvraag. Het doet voorstellen die daar het best bij aansluiten en die beantwoorden aan de behoeften van de persoon in kwestie.

​Wanneer je wel een inkomen hebt, maar door omstandigheden moeite met budgetteren, kan je steeds terecht bij het CAW in je buurt voor diverse vormen van schuldhulpverlening.

Deel dit artikel via