Welke invloed heeft de verblijfsregeling op de regeling voor onderhoudsgeld ?

Een vaak gestelde vraag is of er bij co-ouderschap wel onderhoudsgeld voor de kinderen betaald moet worden als ze toch evenveel tijd bij elke ouder verblijven.

Om hierop een antwoord te kunnen geven willen we eerst enkele begrippen verduidelijken.

Het begrip co-ouderschap zorgt hier nogal eens voor verwarring. Belangrijk hierbij is te weten dat er een verschil is tussen gezagsco-ouderschap en verblijfsco-ouderschap

  • Gezagsco-ouderschap betekent dat beide ouders gezamenlijk het gezag over hun kind hebben, en dus alle beslissingen over hun kind samen moeten nemen, nooit zonder overleg met de andere ouder.
  • Verblijfsco-ouderschap (ook wel billocatieregeling of gelijkmatig gedeeld verblijf genoemd) betekent dat de kinderen ongeveer even veel tijd doorbrengen bij elke ouder. (minstens 1/3 van de tijd bij één van de ouders); maw. dit hoeft niet exact de 50/50 regeling te zijn.

Doordat een ouder zorgt voor de kinderen in de periode dat de kinderen bij hem verblijven, draagt die ouder in natura bij voor de kinderen. Dus als de kinderen ongeveer dezelfde tijd bij elke ouder verblijven, dragen beiden ongeveer gelijk bij in de opvoeding van de kinderen. MAAR dit principe geldt evenwel enkel voor de verblijfsgebonden gewone kosten (zoals bijvoorbeeld voeding, bijkomend water- en elektriciteitsverbruik, enzoverder).

Daarnaast zijn er ook nog de niet-verblijfsgebonden kosten (kledij, fiets, raadpleging bij huisarts of tandarts...) en de buitengewone kosten (uitzonderlijke, onvoorziene, noodzakelijke kosten: bv. kinderopvang tot 3 jaar, laptop, beugel, logo, ... vastgelegd in het KB van 22 april 2019): voor deze twee laatste soorten kosten zal een verrekening gemaakt worden naar het onderhoudsgeld.

Hebben ouders gekozen voor een ongeveer gelijkmatig alternerend verblijf, dan heeft dit tot gevolg dat elke ouder de verblijfsgebonden gewone kosten (in natura) voor de helft draagt, dit in zoverre hun inkomsten ongeveer gelijk zijn. Indien de ene ouder merkelijk meer verdient dan de andere zal ook hiervoor een verrekening in het onderhoudsgeld gebeuren.

Voor de andere kosten, nl. de niet-verblijfsgebonden en de buitengewone kosten kan het dus wel zijn dat de ouder die meer middelen/inkomsten heeft dan de ander een groter deel van de bijdrage in het onderhoud van de kinderen zal moeten betalen.

Vermits een wijziging van de verblijfsregeling enkel invloed heeft op de kosten rechtstreeks verbonden met het verblijf, zal bij een wijziging van de verblijfsregeling enkel dat deel van de alimentatie worden aangepast; de regeling voor de niet-verblijfsgebonden en de buitengewone kosten verandert niet.

Samengevat: ondanks dat er verblijfsco-ouderschap is afgesproken dient er toch onderhoudsgeld betaald te worden voor de niet-verblijfsgebonden en de buitengewone kosten, en evt. ook voor de verblijfsgebonden kosten - dit laatste indien er een onevenredigheid is in inkomsten van beide ouders.

Dus, ja, elke regeling rond onderhoudsgeld is dus een regeling op maat, maar dit heeft niet enkel te maken met de verblijfsregeling, ook met de verhouding van de inkomens van beide ouders. 

Kijk ook eens op:

Deel dit artikel via