Moeders en vaders: gelijk of verschillend? 

In onze huidige samenleving is het streven naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen heel belangrijk, ook binnen het gezin. Moeders én vaders worden vandaag als belangrijke zorgfiguren gezien én we vinden het belangrijk dat beide ook hun ouderrol kunnen opnemen na een scheiding. Tot 1995 was dit wettelijk gezien anders: toen kregen moeders vaak het 'hoederecht' over hun kinderen, en hadden vaders enkel het recht om hun kind op regelmatige basis te 'bezoeken'. Gelukkig is dit vandaag anders en is gezagsco-ouderschap sedert 1995 de wettelijke norm. 

Toch vallen we soms nog in de valkuil om moeders een belangrijkere rol toe te kennen dan vaders. Inge Dewaele (2003) enkele van die typische valkuilen op:

"Moeder en (klein) kind horen bij elkaar"
"Een goede moeder vecht voor haar kinderen"
"Een vader kan niet 'alleen' voor zijn kinderen zorgen"


In haar boek 'Samen uit elkaar. Ouder blijven na de scheiding.' ontkracht Inge Dewaele (2003) elk van deze valkuilen op een overtuigende manier. Kinderen kunnen zich perfect aan één of meerdere personen hechten die op een sensitieve en responsieve manier met hen omgaan, man of vrouw, biologische ouder of niet. Ook zijn zowel mannen als vrouwen in staat om een huishouden te runnen en de zorg voor hun kinderen op te nemen. Alleen werden vrouwen reeds generaties lang van moeder op dochter geleerd hoe dit moest, terwijl de rolvoorbeelden voor jongens binnen voorgaande generaties vaak nog beperkt waren.

Tips 

  •  De verdeling van de zorg voor de kinderen hoeft niet per se gelijk te zijn aan de rolverdeling voor de scheiding. Misschien verdeelden jullie de opvoedingstaken helemaal anders toen jullie nog samen waren? Misschien breng jij nu wel veel meer tijd door met de kinderen, of misschien veel minder? In beide gevallen vraagt het een aanpassing, zowel voor jou, jouw kind(eren) als jouw ex-partner. Probeer een regeling te vinden waar iedereen achter kan staan en zich goed kan bij voelen. Toon begrip voor de aanpassing die het van jouw ex-partner vraag om meer of minder tijd door te brengen met het kind.
  • Geniet van jouw kind-vrije tijd. Dit bekent niet dat jij jouw kind niet mist of minder graag ziet. Integendeel, wanneer je zelf af en toe eens kan ontspannen en tijd nemen voor jezelf, dan geef je jouw kind een gelukkige ouder die er de andere momenten 100% voor hem of haar kan zijn!
  • Laat ook jouw ex-partner genieten van zijn of haar kind-vrije tijd om dezelfde redenen!
  • Wanneer het kind bij jou is, dan mist de andere ouder hem of haar waarschijnlijk even hard als jijzelf wanneer het kind niet bij jou is. Erken de andere ouder in dit gemis, dit helpt om elkaar beter te begrijpen.

Referenties 

De Waele, I. (2003). Samen uit elkaar. Ouder blijven na de scheiding. Tielt: Lannoo.

Leestip 

Gescheiden met je ex, toch samen goede ouders (2011); Vos, C. , Uitgeverij Spectrum

Deel dit artikel via