Hoe organiseer ik best de wissel voor mijn kind tussen mij en mijn ex-partner?

Hoe organiseer ik best de wissel voor mijn kind tussen mij en mijn ex-partner?   Het moment van de wissel is vaak een emotioneel en spannend moment voor iedereen. Het kind voelt zich verward, want het voelt verdriet om de ene ouder te verlaten en is blij de ander ouder terug te zien. Ook voor jou en jouw ex-partner kan dit een zeer moeilijk mo...

Echtscheiding na een huwelijk: uitleg over de procedures

Scheiding na een huwelijk: uitleg over de procedures  Bij een echtscheiding wordt het wettelijk huwelijk beëindigd. Er zijn twee vormen: 1. Echtscheiding met Onderlinge Toestemming (E.O.T.) 2. Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting van het huwelijk (E.O.O.) Beide procedures lopen ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ bij de Familierechtbank van ...

Scheiden van en door niet-Belgen

Scheiden van en door niet-Belgen  Wanneer één van de partners niet de Belgische nationaliteit heeft zijn er, naast de vele emotionele en sociaal-economische beslommeringen bij de scheiding, nog extra en zeer specifieke juridische vragen waar niet zo maar een antwoord op te vinden is. Wanneer jij of je partner een andere dan de Belgis...

Hoe wordt het onderhoudsgeld voor de kinderen berekend?

Hoe wordt het onderhoudsgeld voor de kinderen berekend?   (kinderalimentatie)  ​ Onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering, kinderalimentatie … zijn synoniemen. Het is heel vaak een punt dat behoorlijk wat discussies op roept tijdens een scheiding.  Elke ouder is verplicht bij te dragen tot de onderhouds-, gezondheids-,...

Mijn kinderen (alleen) opvoeden kost geld: wat zijn praktische tips om rond te komen met weinig geld?

Mijn kinderen (alleen) opvoeden kost geld: wat zijn praktische tips om rond te komen met weinig geld?   Bij de scheiding zijn er naast de vele emotionele aspecten ook heel wat financiële gevolgen. Op de fiche "Van samenwonen naar apart: wat zijn de financiële gevolgen?" vind je hierover meer uitleg. Blijven echter natuurlijk ook nog de dagdage...

Wat is bemiddeling en wanneer kies ik hiervoor?

Wat is bemiddeling en wanneer kies ik hiervoor?    Het einde van een relatie brengt vaak voor beide partijen heel wat emoties teweeg, waardoor communiceren vaak veel moeilijker verloopt dan je wel zou willen. Toch hoef je het niet het tot een strijd voor de rechtbank te laten komen om het conflict uit te klaren. Je kan beroep doen op...

Scheiding: van samenwonen naar apart - wat gebeurt er met het huis waarin we wonen?

Scheiding : van samenwonen naar apart - wat gebeurt er met het huis waarin we wonen ?  Het huis: huurhuis of eigendom?  "Wat gebeurt er met het huis waarin we samen wonen?" ... is na de vraag van "Hoe vertellen we aan onze kinderen dat we gaan scheiden?" één van de meest gestelde vragen bij een scheiding. Het gepaste antwoo...

Welke app's of andere tools bestaan er om te communiceren met mijn ex-partner?

Welke app's of andere tools bestaan er om te communiceren met mijn ex-partner?   Duidelijke afspraken rond hoe de onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling zullen gebeuren zijn superbelangrijk voor zowel ouders als kinderen (zie ook "Hoe kan ik de communicatie met mijn ex-partner verbeteren?" ). Eenmaal er duidelijke afspraken en verw...

Leven in twee huizen: hoe organiseren we dat praktisch?

  Leven in twee huizen: hoe organiseren we dat praktisch? Leven in twee huizen vergt, zeker in het begin, heel wat van een kind, bv. omdat de kinderen vaak moeten verhuizen, dit wordt vaak gezien als wisselstress. Zeker als ouders ver van elkaar wonen is even over en weer rijden als er is vergeten is niet echt een optie. Als de ...

Wij hebben de beslissing genomen om te scheiden, en wat nu?

Wij hebben de beslissing genomen om te scheiden, en wat nu?   Wanneer jullie beiden de beslissing hebben genomen om te scheiden wordt dit gevolgd door een vaak wel intense periode. Belangrijk is om af en toe eens stil te staan bij jezelf, en voldoende tijd te nemen om je emoties een plaats te geven. Tips hiervoor kan je vinden op de fiches:&nb...

Hoe maak ik een ouderschapsplan op?

Hoe maak ik een ouderschapsplan op? Wanneer je als ouders uit elkaar gaat, dan is het maken van afspraken rond de kinderen belangrijk. Afspraken waar alle betrokkenen achter staan, kunnen helpen om conflicten en misverstanden te voorkomen. Ze zorgen voor duidelijkheid voor de ouders én voor de kinderen. Goede afspraken kunnen ook voorkomen dat men ...

Wat is het verschil tussen een ouderschapsovereenkomst en een ouderschapsplan?

Wat is het verschil tussen een ouderschapsovereenkomst en een ouderschapsplan?  Vaak heerst er verwarring tussen de begrippen "ouderschapsovereenkomst" en "ouderschapsplan". Een ouderschapsovereenkomst bevat alle regelingen betreffende de minderjarige kinderen, is wettelijk verplicht bij een echtscheiding met onderlinge toestemming - EOT&...

Wat is een maatschappelijk (of sociaal ) onderzoek door een justitie-assistent?

Wat is een maatschappelijk (of sociaal ) onderzoek door een justitie-assistent? Wanneer gebeurt een maatschappelijk onderzoek? Als je (als ouder, grootouder of persoon die een bijzonder affectieve band heeft met het kind) een conflict hebt dat verband houdt met de kinderen over de verblijfsregeling van de kinderen, over de uitoefenin...

Inboedelverdeling: wie krijgt wat na de scheiding?

Inboedelverdeling: wie krijgt wat na de scheiding? ​ Een inboedelverdeling is één van de vele zaken die geregeld moeten worden bij een scheiding. Met de inboedel wordt bedoeld: alle roerende goederen die zich in en om het huis bevinden, en die niet uitgebroken moeten worden. Een algemene regel is dat het bezit dat wat men had voor het huwelijk beho...

Scheiden na samenwonen: meer uitleg over de procedures

Scheiden na samenwonen: meer uitleg over de procedures. Als samenwonenden uit elkaar gaan, gelden er andere regels dan bij gehuwden die scheiden.  Bovendien dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden.  Uit elkaar na wettelijk samenwonen  ​Twee partners kunnen een verklari...

Moet ik naar de rechtbank om mijn scheiding te regelen?

​Moet ik naar de rechtbank om mijn scheiding te regelen? Sedert 1 september 2018 moeten jullie bij een echtscheiding met onderlinge toestemming   niet meer persoonlijk verschijnen voor de rechtbank. Mensen die de emoties, die vaak aan een scheiding voorafgaan, reeds grotendeels verwerkt hebben en die een relatief éénvoudige regeling ...

Over welke praktische en juridische zaken moet ik nadenken in een nieuwsamengesteld gezin?

Over welke praktische en juridische zaken moet ik nadenken in een nieuw samengesteld gezin?   ​ Een scheiding heeft niet enkel een zware emotionele impact, maar brengt ook veel administratie en papierwerk mee. Als je dan na die moeilijke periode in een nieuwe relatie stapt, dan zijn die dingen echt wel het laatste waar je opnieuw tijd wil...

Van samenwonen naar apart: wat zijn de financiële gevolgen?

Van samenwonen naar apart: wat zijn de financiële gevolgen? Scheiding heeft niet alleen een sterke emotionele impact op mensen, ook de financiële gevolgen kunnen zwaar doorwegen: scheidingskosten, om praktisch-organisatorische redenen minder inkomsten uit werk, hogere woonlasten, … zaken die je op voorhand niet altijd kan inschatten. Van sommi...

Wat als ik financieel niet rondkom?

​ Wat als ik financieel niet rondkom?   ​Er kunnen vele redenen zijn waarom het je niet (meer) lukt om financieel rond te komen:  alle kosten met één inkomen betalen is vaak heel lastig;  misschien ben je na je scheiding minder gaan werken omdat je anders geen oplossing vond voor de opvang van de kinderen;  misschien heeft de sc...

Wat is " de blijvende saisine" in de Familierechtbank?

Wat is "de blijvende saisine" in de Familierechtbank?   Sinds 2014 kennen we in België de Familie- en Jeugdrechtbanken. Dit zijn Rechtbanken binnen de Rechtbank van Eerste Aanleg, die alle familierechtelijke zaken behandelen. Met de oprichting van deze Familierechtbanken wilde de wetgever de wirwar van procedures en rechtbanken in familie...

Waar kan ik verblijven als ik het huis verlaat?

Waar kan ik verblijven als ik het huis verlaat?   Het huis verlaten bij een scheiding is een beslissing die je best neemt in onderling overleg tussen beide partners: er moeten immers over heel wat zaken afspraken gemaakt worden: hoe vertel je het aan de kinderen, waar gaan zij verblijven, de financiën, ... Waar mogelijk zet je best ook al...

Wat als mijn ex-partner zijn of haar deel van de kosten niet betaalt?

Wat als mijn ex-partner zijn of haar deel van de kosten niet betaalt?  Jammer genoeg gebeurt het steeds vaker dat het onderhoudsgeld of alimentatie niet of slechts gedeeltelijk betaald wordt.  De oorzaken hiervan kunnen zeer divers zijn maar doen op zich niet ter zake. Wanneer er een vonnis of een notariële akte is over de alimentati...

Waar kan ik terecht met mijn juridische vragen rond scheiding?

Waar kan ik terecht met mijn juridische vragen rond scheiding?   Wanneer je gaat scheiden zit je vaak met heel wat vragen: Wat zijn mijn rechten ivm. de woning? Heb ik recht op alimentatie? Hoe komen we tot de beste afspraken voor elke betrokken partij? Hoe maken we er geen vechtscheiding van? Je kan hiervoor terecht bij verschillende personen...

Welke invloed heeft de verblijfsregeling op de regeling voor onderhoudsgeld?

Welke invloed heeft de verblijfsregeling op de regeling voor onderhoudsgeld ? Een vaak gestelde vraag is of er bij co-ouderschap wel onderhoudsgeld voor de kinderen betaald moet worden als ze toch evenveel tijd bij elke ouder verblijven. Om hierop een antwoord te kunnen geven willen we eerst enkele begrippen verduidelijken. Het begri...