Wat betekent co-ouderschap (niet)? 

​Het woord 'co-ouderschap' wordt op veel verschillende manieren gebruikt. Een belangrijk verschil is dat tussen co-ouderschap volgens de wet en co-ouderschap in de praktijk

 Co-ouderschap in de wet

  • Gezagsco-ouderschap betekent dat jouw ouders alle belangrijke beslissingen samen moeten nemen. Een ouder mag geen enkele belangrijke beslissing nemen zonder overleg met de andere ouder. Voorbeelden van zo'n belangrijke beslissingen zijn de schoolkeuze, de levensbeschouwelijke oriëntatie en bijzondere medische beslissingen zoals het raadplegen van een specialist of therapeut. Sedert 1995 is gezagsco-ouderschap de wettelijke standaardregeling, waar enkel in uitzonderlijke omstandigheden en in het welzijn van het kind wordt van afgeweken.
  • Verblijfsco-ouderschap betekent dat jouw verblijf bij beide ouders 'evenredig' verdeeld is. Dit moet niet per se 50% bij elke ouder zijn. We spreken meestal van een gedeeld verblijf vanaf wanneer je minstens een derde van de tijd bij elke ouder verblijft. Ouders zijn vrij om een verblijfsregeling te kiezen waar ze beide achter staan, en die in jouw belang is. Sedert 2006 zegt de wetgever wel dat verblijfsco-ouderschap of een evenredige verdeling tussen de ouders de eerst te onderzoeken verblijfsregeling is wanneer jouw ouders onderling niet tot een akkoord komen over de regeling.

Co-ouderschap in de praktijk

In de praktijk betekent co-ouderschap simpelweg 'samen ouder zijn of blijven' na de scheiding. Co-ouderschap gaat dus over veel meer dan bij wie jij zal wonen na de scheiding of wie beslissingen zal nemen over jou. Co-ouderschap betekent in de eerste plaats dat jouw beide ouders een rol als ouder kunnen blijven opnemen na de scheiding. Dit betekent ook dat ze jou toelaten om te praten over de andere ouder, bv. over leuke dingen die je hebt gedaan met die ouder, of dat je het kan vertellen wanneer je de andere ouder mist. Het betekent ook dat ze naar de andere ouder blijven kijken in hun rol als ouder, en dus niet alleen als 'de persoon van wie ze gescheiden zijn'.

Co-ouderschap in de praktijk betekent niet per se dat jouw ouders allerlei dingen samen blijven doen. Dit kan natuurlijk wel en is heel fijn wanneer die ontmoetingen zonder ruzie of slechte gevoelens kunnen verlopen. Zo zijn er ouders die na een relatiebreuk bijvoorbeeld samen naar het oudercontact gaan, of de sportwedstrijden van hun kinderen bijwonen. Andere ouders vermijden deze gezamenlijke activiteiten omdat ze bijvoorbeeld teveel negatieve emoties oproepen. Ouders moeten hierbij zoeken naar een aanpak die past bij hun beide, mét jouw belang voorop.

Deel dit artikel via