Ik mag mijn andere ouder niet zien, wat kan ik doen? 

Soms kan één van je ouders zo gekwetst, verdrietig of boos zijn door de scheiding, dat hij of zij er niet bij stil staat wat dit met jou doet. Zij zien er soms een oplossing in dat je (tijdelijk) niet bij de andere ouder gaat omdat ze het er erg moeilijk mee hebben.  De oorzaak hiervan ligt dus nooit bij jou, maar wel bij de problemen waar jouw mama of papa het op dat moment heel erg lastig mee hebben.

En dan kom jij wel in een heel moeilijke positie: je wil je beide ouders wel zien, maar je wil ook geen van hen kwetsen. Belangrijk is dat je ouders je ouders blijven, ook al zijn ze geen partners meer. Het is ook niet jouw taak om hen dat te laten inzien, zij zijn volwassen. Als jij in zo'n situatie zit, dan is het belangrijk dat je goed zorgt voor jezelf, en dat zal misschien niet altijd lukken om dat alleen te doen. Ga dan op zoek naar hulp. Misschien zijn er mensen die jij vertrouwt, bv. je huisarts, of vrienden van je ouders die hen allebei kennen. Vertel hen je verhaal, en ga samen met hen verder op zoek naar hulp voor je ouders, zodat zij uit die ruzie geraken.

In uitzonderlijke gevallen kan een familierechter ook beslissen dat een ouder contactverbod met zijn of haar kind krijgt. Dit kan enkel wanneer die bepaalde ouder een gevaar voor het kind zelf betekent, bv. in geval van misbruik (fysiek, mentaal, seksueel),...De rechter neemt deze beslissing omdat hij denkt dat dit momenteel het best is voor jou. Als jij het heel moeilijk hebt met die beslissing en niet goed weet hoe jij daar moet mee omgaan, dan kan je bv. contact opnemen met 'tZitemzo, daar kan je je verhaal kwijt en gaat men samen met jou op zoek naar wat jou kan ondersteunen in deze situatie, en wat jouw rechten zijn.

Als je in je directe omgeving niemand kent met wie je hierover wil spreken, dan zijn er zeker nog andere mogelijkheden:

Wat kan je doen?

  • Schrijf een brief aan je ouder waarin je vertelt hoe je je voelt, en wat je graag anders zou willen. Je kunt zelf kiezen of je de brief wel of niet verstuurt (per post, email, ...)
  • Deel de brief, of je gedachten en gevoelens, met iemand waarin je vertrouwen hebt.
  • Je kan aan je juf of meester vragen of je met iemand van het CLB kan spreken. Die mensen hebben beroepsgeheim, en gaan dat niet verder vertellen aan je juf of meester.
  • Het JAC is een onderdeel van het CAW en zet zich in voor jongeren met een vraag of een probleem. Je kan bellen, chatten, mailen en langskomen voor een gesprek. Jongeren kunnen er gratis en anoniem terecht. 
  • Ook bij Awel kan je terecht, bv. op het forum waar je aan andere jongeren kan vragen wat zij in zo'n situatie gedaan hebben
  • Je kan ook bij 'tZitemzo terecht: zij kunnen je helpen en samen met jou op zoek gaan naar wat de wettelijke manier is om jouw beide ouders te kunnen zien. Indien nodig kan je via hen ook gratis bij een jeugdadvocaat terecht.
  • ​In een OverKop-huis kan je als jongere tussen 14 en 25 jaar terecht voor een luisterend oor en beroep doen op professionele therapeutische hulp.

Deel dit artikel via