Kan ik mijn plusouder nog zien wanneer de relatie met mijn mama of papa eindigt? 

Veel kinderen bouwen een goede relatie op met de nieuwe partner van hun mama of papa. Maar ook die nieuwe relatie kan natuurlijk fout lopen. Wanneer de relatie tussen jouw ouder en plusouder eindigt,  dan vind je het misschien belangrijk om jouw plusouder nog te kunnen blijven zien. En indien de plusouder ook zelf kinderen heeft, dan is ook contact kunnen houden met deze nieuwe broer(s) of zus(sen) misschien voor jou belangrijk.

Wanneer de relatie tussen jouw mama of papa en jouw plusouder eindigt, dan is de beste manier dat jouw ouder en plusouder samen kunnen praten over hoe jullie contact kunnen blijven houden. Soms is dit mogelijk, maar soms is dit moeilijk: wanneer ze in ruzie uit elkaar gaan, wanneer één van beide heel verdrietig is of boos, ... Het is belangrijk dat je aan jouw ouder vertelt  waarom je contact houden met jouw plusouder (en eventueel ook zijn of haar kinderen) belangrijk vindt. 

Volgens de wet moeten personen die kunnen aantonen dat ze een bijzondere band hebben met een kind het recht krijgen op persoonlijk contact. Wanneer ouder en plusouder zelf niet tot een overeenkomst komen, dan kan een familierechter hierover beslissen. Hiervoor moet een procedure bij de rechtbank worden opgestart, waarvan de slaagkansen moeilijk in te schatten zijn. De rechter moet immers rekening houden met heel veel zaken: de verblijfsregeling bij de andere ouder, contact met de grootouders, ... 

Waar kan je terecht voor meer antwoorden? 

...

Home - 't Zitemzo

tZitemzo is een organisatie waar minderjarigen, maar ook voor volwassenen en diensten vragen kunnen stellen over kinderrechten in het algemeen, het kinderrechtenverdrag en het Belgisch jeugdrecht in het bijzonder. Je kan er gratis en anoniem terecht. tZitemzo organiseert ook studiedagen of geeft workshops over kinderrechten en/of een thema uit het Belgisch jeugdrecht zoals (on)bekwaamheid van minderjarigen, afstamming, ouderlijk gezag en scheiding, beroepsgeheim, het decreet rechtspositie van minderjarigen in de jeugdhulp.

Deel dit artikel via