Ik voel mij in de steek gelaten door één van mij ouders: wat kan ik doen?

​Het is heel normaal dat je jou gekwetst voelt wanneer je vindt dat één van jouw ouders te weinig tijd voor je maakt. 

Soms kan één van jouw ouders zo gekwetst, verdrietig of boos zijn door een scheiding, dat ze denken dat er maar één manier is om er terug bovenop te komen en dat is ontsnappen aan het huidige leven. Ouders die geen mogelijkheden zien om met de moeilijke omstandigheden om te gaan, laten soms ook (tijdelijk) hun kinderen in de steek. Ze denken zo te ontsnappen van de moeilijke situatie waarin ze zich bevinden. De oorzaak hiervan ligt dus nooit bij jou, maar wel bij de problemen waarvoor jouw mama of papa op dit moment geen oplossing ziet.

Soms maakt de ruzie tussen jouw twee ouders het ook moeilijk om beide ouders te blijven zien. Misschien heeft de ouder waarmee je samenwoont het moeilijk wanneer je praat over je andere ouder, of er naar toe gaat. Wanneer ouders boos, verdrietig, kwaad, ... zijn, dan zien ze niet altijd wat het gevolg is van hun eigen gedrag voor anderen. Ze zijn soms zo boos op elkaar dat ze niks meer goeds over elkaar kunnen zeggen. Soms horen kinderen zoveel slechte dingen zeggen over een van de ouders, dat ze zelf gaan denken dat die geen goede mama of papa is. Soms doen ze dit omdat ze bang zijn dat jij meer houdt van de andere ouder dan van hen. Spreekt één van je ouders altijd kwaad over de ander? Zeg dan dat dit helemaal niet hoeft, want dat je hem of haar ook graag ziet!  Eigenlijk mag jouw relatie met beide ouders niet afhangen van hun onderlinge geruzie: jij hebt het recht om beide ouders te zien en met beide een goede band te onderhouden. Jouw ouders moeten leren om elkaar te kunnen blijven zien als papa of mama, en niet alleen als ex-partners. Als het hen zelf niet lukt om dit te doen, dan kunnen ze hiervoor terecht bij een bemiddelaar of therapeut. 

Wat kan jij doen? 

Praat er over met iemand die jouw ouder goed kent: zijn of haar broer of zus, een goede vriend, ... Dit kan helpen om het gedrag van jouw mama of papa beter te begrijpen. Die persoon kan misschien ook fijne herinneringen met jou delen.

  • schrijf een brief aan jouw ouder waarin je vertelt hoe je je voelt bij zijn of haar afwezigheid. Je kunt zelf kiezen of je de brief wel of niet verstuurd (per post, email, ...)
  • deel de brief, of je gedachten en gevoelens, met iemand waarin je vertrouwen hebt
  • heb je nood aan meer ondersteuning, ga dan eens op een verkennend gesprek bij een therapeut:
    • Tejo biedt gratis en anonieme therapeutische begeleiding voor kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar, met en zonder afspraak.
    • ​Ook in een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar een luisterend oor vinden en beroep doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.
    • Het JAC is een onderdeel van het CAW en zet zich in voor jongeren met een vraag of een probleem. Je kan bellen, chatten, mailen en langskomen voor een gesprek. Jongeren kunnen er gratis en anoniem terecht. 

Bron 

Descamps, L. & Mortelmans, D. (2017). De SurvivalKID echtscheiding. Kalmthout: Abimo.

Schab, L.M. (2013). Hoe kom ik over de scheiding van mijn ouders heen? Een hulpboek voor jongeren. Omgaan met gedachten en gevoelens wanneer je ouders uit elkaar gaan. Amsterdam: Uitgeverij SWP. 

Deel dit artikel via