Wat is nodig om een nieuwsamengesteld gezin te doen slagen?

Een goede start van een nieuw samengesteld gezin begint met een sterke start van de nieuwe partnerrelatie:

 1. Begin aan een nieuwe relatie met goesting en energie (vanuit 'kracht'), niet om een bepaalde nood te vervullen zoals eenzaamheid, financiële moeilijkheden, …
 2. Begin niet te vroeg aan een nieuwe partnerrelatie. Geef jezelf voldoende tijd om de scheiding te verwerken.
 3. Leer je partner eerst goed kennen zonder de kinderen erbij.
 4. Vergelijk niet met je vorige partner, gun je partner en jezelf een nieuwe start!
 5. Ga niet meteen samenwonen, leer elkaar eerst meer vrijblijvend kennen. Dit voelt veiliger aan voor jou, hem of haar, en de kinderen.
 6. Praat de voorliggende uitdagingen uit (bv. huis, kinderen, geldzaken, …) en maak goede afspraken over de manier waarop jullie het nieuwe gezin zullen regelen.
 7. Durf het verleden los te laten bij het bepalen van de toekomst
 8. Cijfer jezelf niet weg en laat ook je nieuwe partner ademruimte in jullie relatie.


Daarnaast is ook de manier waarop jij als nieuwe partner wordt voorgesteld aan het gezin een belangrijke stap in de vorming van jullie nieuwe gezin. Dit gebeurt uiteraard best door de ouder zelf. Tips hierbij zijn te vinden in de fiche  'hoe vertel ik aan mijn kind dat ik een nieuwe partner heb?'.

Ook communicatie en het afstemmen van verwachtingen tussen beide partners essentieel voor het slagen van een nieuw samengesteld gezin. Deze verwachtingen hebben zowel betrekking op:

 • De rollen die elke ouder opneemt in het gezin en het huishouden
 • De opvoeding en huisregels
 • Communicatie en contact met de ex-partner/andere ouder
 • Communicatie binnen het gezin
 • Praktische zaken 
 • Juridische regelingen


Een laatste belangrijk inzicht is dat een nieuw samengesteld gezin nooit een kerngezin kan worden. De geschiedenis van beide gezinnen zorgt immers voor een ander speelveld en spelregels. Lees meer hierover in 'wat is anders of speciaal in een NSG?

Bronnen 

De Keyser, N. (2017). Eensgezind in een nieuw samengesteld gezin. Antwerpen; Garant.

Haverkort, C., Kooistra-Popelier, M., Hendrikse-Voogt, A. (2012). Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Huizen: Uitgeverij Pica.

Hendrikse-Voogt, A. (2017). Stoppen als partners. Doorgaan als ouders. Een echtscheidingsleidraad. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Hugaerts, L. (2009). Maak een succes van uw nieuwe relatie, Plus Magazine. Geraadpleegd op 11 oktober 2019 via deze link

Webtips 

Orato biedt een gratis, online tool aan om te komen tot een gezinsplan dat rekening houdt met mogelijke valkuilen binnen nieuwsamengestelde gezinnen. 

10 tips voor plusouders en nog veel meer in het MIES Magazine: verhalen van Mensen In Een Scheiding

Een inspirerend voorbeeld van een stiefplan uit het boek 'Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin?

 Het verhaal van Femma en Steven: een getuigenis over het belang van hulp durven zoeken indien het moeilijk gaat

Deel dit artikel via