Wat is speciaal of anders in een nieuw samengesteld gezin?

Wat is speciaal of anders in een nieuw samengesteld gezin?   Ieder gezin heeft zijn eigen cultuur . Deze cultuur omvat zowel de rollen en verwachtingen ten aanzien van de verschillende gezinsleden, als de gewoontes, afspraken en 'rituelen' binnen een gezin. Typisch bij de vorming van een nieuw samengesteld gezin is dat sommige gewoontes e...

Wat is nodig om een nieuwsamengesteld gezin te doen slagen?

Wat is nodig om een nieuwsamengesteld gezin te doen slagen? Een goede start van een nieuw samengesteld gezin begint met een sterke start van de nieuwe partnerrelatie: Begin aan een nieuwe relatie met goesting en energie (vanuit 'kracht'), niet om een bepaalde nood te vervullen zoals eenzaamheid, financiële moeilijkheden, … Begin niet te vroeg aan e...

Wat betekent het voor mijn kind om een plusbroer of -zus te hebben?

Wat betekent het voor mijn kind om een plusbroer of -zus te hebben?   Wanneer jouw nieuwe partner ook reeds één of meerdere kinderen heeft uit een vorige relatie, dat krijgt jouw kind er ineens één of meerdere nieuwe broers of zussen bij. Misschien klikt het meteen supergoed tussen hen, maar misschien ook helemaal niet: in ieder geval wonen ze...

Over welke praktische en juridische zaken moet ik nadenken in een nieuwsamengesteld gezin?

Over welke praktische en juridische zaken moet ik nadenken in een nieuw samengesteld gezin?   ​ Een scheiding heeft niet enkel een zware emotionele impact, maar brengt ook veel administratie en papierwerk mee. Als je dan na die moeilijke periode in een nieuwe relatie stapt, dan zijn die dingen echt wel het laatste waar je opnieuw tijd wil...

Hoe praten met kinderen over hun gevoelens en gedachten?

Hoe praten met kinderen over hun gevoelens en gedachten? Kinderen zijn vaak intens geraakt door de scheiding van hun ouders, en ook het leven in een nieuw samengesteld gezin met een plusouder, eventuele plusbroers/zussen is vaak een grote stap. Ze hebben tijd nodig om de scheiding van hun ouders en al de veranderingen die er op volgen een plaa...

Hoe omgaan met de afwezige ouder in een nieuwsamengesteld gezin?

Hoe omgaan met de afwezige ouder in een nieuwsamengesteld gezin? Een nieuw samengesteld gezin functioneert niet geheel op dezelfde wijze als een kerngezin: er is de ouder die geen deel uitmaakt van het nieuwe gezin en een plusouder die geen verwantschap heeft met de kinderen. Dit levert spanningen op voor iedereen, maar zeker ook voor de afwezige o...

Welke rol heeft een (plus)ouder in een nieuw samengesteld gezin?

Welke rol heeft een (plus)ouder in een nieuw samengesteld gezin? Soms lopen plusouders, uit enthousiasme, te hard van stapel: ze willen dat de kinderen het leuk hebben, dat ze hen leuk vinden, of ze willen hun nieuwe partner laten zien dat ze een 'goede' ouder zijn. Voor kinderen is het echter belangrijk dat een plusouder 'klein' begint: Laat de ki...

Ik ervaar ergernissen in interactie met mijn pluskind, hoe kan ik hiermee omgaan?

Ik ervaar ergernissen in interactie met mijn pluskind, hoe kan ik hiermee omgaan?   Plusouders en pluskinderen worden elkaar in de schoot geworpen. Het zijn opgedrongen relaties die snel kunnen ontaarden in conflict. Daarbij zijn verschillende onderliggende mechanismes werkzaam die het vormen van deze opgedrongen relatie kunnen bemoeilijken. H...

Mijn pluskind aanvaardt mij niet!

Mijn pluskind aanvaardt mij niet! In het boek 'Eerste hulp bij je nieuwe gezin' geeft Maaike Goyens (2017) volgende tips bij verzet tegen de nieuwe partnerrelatie van de kinderen: Weet dat jij enkel de keuze bent van jouw partner, en niet van zijn of haar kinderen. Jij en de nieuwe relatie van hun ouder 'overkomt' hen als het wa...

Wat verandert er voor mijn kind wanneer ik een kindje krijg met mijn nieuwe partner?

Wat verandert er voor mijn kind wanneer ik een kindje krijg met mijn nieuwe partner? Wanneer jij en jouw partner samen een kindje krijgen, dan krijgen jullie (plus)kinderen er een halfbroertje of halfzusje bij. Misschien zijn ze superblij met dit kleine wondertje. Maar mogelijks reageren ze ook minder enthousiast dan je zelf had gewild. In beide ge...

Wat als het echt niet lukt? Waar kan ik terecht voor meer informatie, hulp, …?

Wat als het echt niet lukt? Waar kan ik terecht voor meer informatie, hulp, …?

Over welke praktische en juridische zaken moet ik nadenken in een nieuwsamengesteld gezin?

Over welke praktische en juridische zaken moet ik nadenken in een nieuwsamengesteld gezin?