Welke rol heeft een (plus)ouder in een nieuw samengesteld gezin?

Soms lopen plusouders, uit enthousiasme, te hard van stapel: ze willen dat de kinderen het leuk hebben, dat ze hen leuk vinden, of ze willen hun nieuwe partner laten zien dat ze een 'goede' ouder zijn.

Voor kinderen is het echter belangrijk dat een plusouder 'klein' begint:

 • Laat de kinderen jou niet meteen '(plus)mama' of '(plus)papa' noemen. Als de tijd en iedereen er klaar voor is, dan gebeurt dit wel spontaan.
 • Maak het kind duidelijk dat jij de andere ouder niet vervangt.
 • Bouw eerst een vertrouwensband op met het kind alvorens een opvoedende rol op te nemen. Het is normaal dat kinderen moeten 'wennen' aan jou als nieuwe persoon in hun leven.
 • Hou vast aan bestaande gezinsrituelen zodat er voor kinderen niet teveel veranderd op korte tijd. Verander ook niet meteen alle huisregels omdat jouw nieuwe partner komt inwonen.
 • Spreek regelmatig met jouw partner over jouw rol als plusouder: wat loopt goed, en wat loopt moeilijker?
 • Maak het onderscheid tussen het opvoeden van kinderen en het samenleven met kinderen. Focus als plusouder in de eerste plaats op de huisregels die logisch volgen uit het samenleven. Beslissingen rond de opvoeding worden in de eerste plaats genomen door de (beide) ouders. Op de website plusouderconsulenten vind je voorbeelden die het onderscheid tussen beide illustreren:

   Voorbeelden beslissingen rond opvoeding

  • schoolkeuze, studierichting
  • oudercontacten
  • afspraken rond wisselmomenten van de kinderen
  • filosofische oriëntatie
  • bijzondere medische en opvoedkundige beslissingen: consultatie specialist of therapeut, andere
  • eerste en plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd
  • lidmaatschap van verenigingen

   Voorbeelden huisregels

  • slaapuur
  • aantal uren schermtijd
  • klusjes uit te voeren in huis zoals opruimen
  • tafelmanieren


  Tien tips voor plusouders!​

  Tien tips voor plusouders en veel meer lees je in Mies-Magazine!

  Webinars & online tools rond plusouderschap​

  Op deze website vind je zowel informatie, webinars als online tools rond het leven in een nieuwsamengesteld gezin.

   Vragenlijst: welke (plus)ouderrol wens ik op te nemen?

  Hier kan je een vragenlijst invullen die je helpt bepalen welke ouderrol je wenst op te nemen in het nieuwe gezi

  Getuigenissen: verschillende ouderrollen in een nieuw gezin

  Bronnen 

  De Keyser, N. (2017) Weer eensgezind in een nieuwsamengesteld gezin. Garant Uitgevers: Antwerpen

  Descamps, L. & Mortelmans, D. (2017). De SurvivalKID echtscheiding. Kalmthout: Abimo.

  Willems, J.; Appeldoorn, B. & Goyens, M. 2013/. Living togheter apart. Scheiden als partners, samenleven als ouders. Tielt: Uitgeverij Lannoo

  Deel dit artikel via