Waarom deze koffer? 

Veel gezinnen worstelen vandaag met specifieke uitdagingen naar aanleiding van een relatiebreuk. Deze uitdagingen liggen op heel wat levensdomeinen: relationeel-emotioneel, vragen rond het ouderschap, financiële uitdagingen, praktische vraagstukken, ... Ondanks het feit dat er heel veel informatie, diensten, tools, ... zijn die gezinnen op deze verschillende domeinen kunnen ondersteunen, vinden zij vaak hun weg niet naar deze hulpbronnen. Dit blijkt uit zowel voorgaand onderzoek (bv. Scheiding in Vlaanderen), als uit een eigen bevraging die we voor ons project hebben opgezet. De redenen waarom het bestaande aanbod niet altijd toegankelijk is voor gezinnen kent diverse redenen:

  • soms is het aanbod onbekend;
  • soms worden hulpbronnen niet bruikbaar geacht voor de eigen situatie;
  • soms speelt de betaalbaarheid een rol;
  • soms hebben gezinnen een bepaalde beeldvorming rond het zoeken van hulp in het algemeen, durven ze  zich wel of niet kwetsbaar opstellen, ...
  • soms is de aangeboden informatie moeilijk begrijpbaar voor een deel van de gebruikers,
  • ...

Veel van die drempels spelen zowel aan de kant van de aanbieder als van de gebruiker. De doelstelling van deze scheidingskoffer is om zowel het aanbod zelf toegankelijker te maken (bv. door in te zetten op bekendheid en  begrijpbare taal), als om de drempels te verlagen voor gezinnen om van deze hulpbronnen gebruik te maken (bv. door het zoeken van hulp te normaliseren)..

Wat maakt deze scheidingskoffer de moeite waard? 

We ontwikkelden voor onze koffer dan ook zelf geen nieuwe antwoorden, inzichten of diensten rond concrete noden van gezinnen, maar we zetten in op:

  • het verhogen van de bekendheid van het aanbod van basisvoorzieningen, diensten, en organisaties en hun aanbod in link met de uitdagingen verbonden aan een relatiebreuk (bv. CAW, CLB, Overkophuis, ...)
  • het toegankelijk aanbieden van inzichten uit wetenschappelijke literatuur, handboeken en praktijkliteratuur met nadruk op een begrijpelijke taal met ondersteunende tekeningen en variatie in tekst, beeld en audiomateriaal
  • het toeleiden van gezinnen naar thematische websites, zowel met een focus op scheiding (bv Tweehuizen, Miesmagazine, Villa Pinedo) als op thema's die in het kader van een scheiding en wat er bij komt kijken relevant zijn (bv. non-nok, 4 voor 12, 1207, ...)

We hanteren ​een brede kijk op de noden en vragen die mensen hebben rond een relatiebreuk, gaande van 'ik twijfel of ik al dan niet wil scheiden', 'hoe omgaan met de boosheid ten aanzien van mijn ex-partner', 'hoe rondkomen met weinig geld', 'hoe een goed gesprek voeren met een kind', tot 'wat als ik bang ben voor mijn (ex-)partner'?

Om de beschikbare bronnen zo toegankelijk mogelijk te maken in termen van hun bruikbaarheid, hebben we alles opgehangen aan concrete vragen waar gezinnen mee zitten. De inventaris van deze vragen en wat daar een antwoord kan op bieden was dan ook een heel centraal onderdeel van ons project waarbij we telkens zowel het perspectief van gezinnen, wetenschappelijke inzichten als professionals uit de praktijk in rekening brachten.

We hebben finaal een website ontwikkeld die eigenlijk meer een tool is met 4 verbonden onderdelen: lees meer hierover bij 'hoe deze scheidingskoffer te gebruiken'?

Deel dit artikel via