Wat is speciaal of anders in een nieuw samengesteld gezin?

Wat is speciaal of anders in een nieuw samengesteld gezin?   Ieder gezin heeft zijn eigen cultuur . Deze cultuur omvat zowel de rollen en verwachtingen ten aanzien van de verschillende gezinsleden, als de gewoontes, afspraken en 'rituelen' binnen een gezin. Typisch bij de vorming van een nieuw samengesteld gezin is dat sommige gewoontes e...

Wat is nodig om een nieuwsamengesteld gezin te doen slagen?

Wat is nodig om een nieuwsamengesteld gezin te doen slagen? Een goede start van een nieuw samengesteld gezin begint met een sterke start van de nieuwe partnerrelatie: Begin aan een nieuwe relatie met goesting en energie (vanuit 'kracht'), niet om een bepaalde nood te vervullen zoals eenzaamheid, financiële moeilijkheden, … Begin niet te vroeg aan e...

Wat betekent het voor mijn kind om een plusbroer of -zus te hebben?

Wat betekent het voor mijn kind om een plusbroer of -zus te hebben?   Wanneer jouw nieuwe partner ook reeds één of meerdere kinderen heeft uit een vorige relatie, dat krijgt jouw kind er ineens één of meerdere nieuwe broers of zussen bij. Misschien klikt het meteen supergoed tussen hen, maar misschien ook helemaal niet: in ieder geval wonen ze...

Hoe omgaan met de afwezige ouder in een nieuwsamengesteld gezin?

Hoe omgaan met de afwezige ouder in een nieuwsamengesteld gezin? Een nieuw samengesteld gezin functioneert niet geheel op dezelfde wijze als een kerngezin: er is de ouder die geen deel uitmaakt van het nieuwe gezin en een plusouder die geen verwantschap heeft met de kinderen. Dit levert spanningen op voor iedereen, maar zeker ook voor de afwezige o...