Hoe praten met kinderen over hun gevoelens en gedachten?

Hoe praten met kinderen over hun gevoelens en gedachten? Kinderen zijn vaak intens geraakt door de scheiding van hun ouders, en ook het leven in een nieuw samengesteld gezin met een plusouder, eventuele plusbroers/zussen is vaak een grote stap. Ze hebben tijd nodig om de scheiding van hun ouders en al de veranderingen die er op volgen een plaa...

Welke rol heeft een (plus)ouder in een nieuw samengesteld gezin?

Welke rol heeft een (plus)ouder in een nieuw samengesteld gezin? Soms lopen plusouders, uit enthousiasme, te hard van stapel: ze willen dat de kinderen het leuk hebben, dat ze hen leuk vinden, of ze willen hun nieuwe partner laten zien dat ze een 'goede' ouder zijn. Voor kinderen is het echter belangrijk dat een plusouder 'klein' begint: Laat de ki...

Ik ervaar ergernissen in interactie met mijn pluskind, hoe kan ik hiermee omgaan?

Ik ervaar ergernissen in interactie met mijn pluskind, hoe kan ik hiermee omgaan?   Plusouders en pluskinderen worden elkaar in de schoot geworpen. Het zijn opgedrongen relaties die snel kunnen ontaarden in conflict. Daarbij zijn verschillende onderliggende mechanismes werkzaam die het vormen van deze opgedrongen relatie kunnen bemoeilijken. H...