Hoe maak ik een ouderschapsplan op?

Hoe maak ik een ouderschapsplan op? Wanneer je als ouders uit elkaar gaat, dan is het maken van afspraken rond de kinderen belangrijk. Afspraken waar alle betrokkenen achter staan, kunnen helpen om conflicten en misverstanden te voorkomen. Ze zorgen voor duidelijkheid voor de ouders én voor de kinderen. Goede afspraken kunnen ook voorkomen dat men ...

Ik ervaar ergernissen in interactie met mijn pluskind, hoe kan ik hiermee omgaan?

Ik ervaar ergernissen in interactie met mijn pluskind, hoe kan ik hiermee omgaan?   Plusouders en pluskinderen worden elkaar in de schoot geworpen. Het zijn als het ware 'opgedrongen' relaties ,die snel kunnen ontaarden in conflict. Daarbij zijn verschillende onderliggende mechanismes aan het werk die het vormen van deze relatie kunnen be...

Wanneer is er sprake van ouderverstoting?

Wanneer is er sprake van oudervervreemding? Oudervervreemding verwijst naar de situatie waarin een kind een ouder afwijst of het contact verbreekt, zonder geldige reden. De andere ouder werkt soms bewust mee aan deze afwijzing, maar vaak ook onbewust. Soms is een ouder immers zo boos op de ex-partner, dat hij of zij alleen maar ...

Hoe meer tijd maken voor mezelf?

Hoe meer tijd maken voor mezelf?  Heb je het gevoel dat je in de veelheid van je taken en opdrachten, geen tijd meer kunt reserveren voor jezelf? Hieronder alvast enkele tips. Probeer te plannen. Veel mensen hebben een afkeer van planning en routine. Toch zal je merken dat een bepaalde routine jou extra tijd zal opleveren. Bijvoorbeeld: S...

Leven in twee huizen: hoe organiseren we dat praktisch?

  Leven in twee huizen: hoe organiseren we dat praktisch? Leven in twee huizen vergt, zeker in het begin, heel wat van een kind, bv. omdat de kinderen vaak moeten verhuizen, dit wordt vaak gezien als wisselstress. Zeker als ouders ver van elkaar wonen is even over en weer rijden als er is vergeten is niet echt een optie. Als de ...

Welke app's of andere tools bestaan er om te communiceren met mijn ex-partner?

Welke app's of andere tools bestaan er om te communiceren met mijn ex-partner?   Duidelijke afspraken rond hoe de onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling zullen gebeuren zijn superbelangrijk voor zowel ouders als kinderen (zie ook "Hoe kan ik de communicatie met mijn ex-partner verbeteren?" ). Eenmaal er duidelijke afspraken en verw...

Kinderen zijn loyaal. Wat betekent dat?

Kinderen zijn loyaal. Wat betekent dat? De band tussen ouders en kinderen is uniek. Het is een band die ontstaat door de geboorte en die levenslang blijft bestaan. Men noemt dit, met een moeilijk woord,  existentiële loyaliteit . Een kind stopt nooit kind te zijn van zijn ouders en een ouder stopt nooit ouder te zijn van zijn kind. De kracht v...

Ik mag mijn kind niet zien, wat nu?

Ik mag mijn kind niet zien, wat nu?   Of er nu wel of geen (gezags-)co-ouderschap is: het contact tussen het kind en beide ouders moet voorzien worden.​  Zelfs bij exclusief ouderlijk gezag (= verblijfsregeling, kind woont bij 1 ouder die het ouderlijk gezag alleen uitoefent) - wat op zich uitzonderlijk is -&...

Samen of apart? Welke vorm van (co-)ouderschap past bij ons gezin?

Samen of apart? Welke vorm van (co-)ouderschap past bij ons gezin? ​Er zijn heel wat manieren waarop beide ex-partners na de relatiebreuk  een ouderrol kunnen blijven opnemen na de relatiebreuk. In de literatuur worden verschillende benamingen en opdelingen gebruikt. Een eenvoudig onderscheid is dat tussen 'parallel' of apart ou...

Hoe blijf ik de ouder die ik wil zijn?

Hoe blijf ik de ouder die ik wil zijn?   Een echtscheiding zet druk op je ouderschap. Het doet je vaak twijfelen aan je eigen manier van aanpakken. Dit is voor iedereen anders. Voor jou zou het misschien gemakkelijker zijn om geen contact meer te hebben met je ex-partner. De pijnlijke wonden zouden dan niet steeds worden opengehaald. Maar...

Mag ik als ouder mijn verdriet en zorgen tonen aan mijn kind?

Mag ik als ouder mijn verdriet en zorgen tonen aan mijn kind? Kinderen mogen uiteraard weten dat je het moeilijk heb door de relatiebreuk. Je hoeft als ouder jouw verdriet zeker niet verstoppen. Integendeel, jouw emoties tonen geeft hen net de boodschap dat zij dat ook mogen en kunnen doen. Kinderen weten en zien het als hun ouders verdrietig zijn ...

Moeders en vaders: gelijk of verschillend?

Moeders en vaders: gelijk of verschillend?   In onze huidige samenleving is het streven naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen heel belangrijk, ook binnen het gezin. Moeders én vaders worden vandaag als belangrijke zorgfiguren gezien én we vinden het belangrijk dat beide ook hun ouderrol kunnen opnemen na een scheiding. Tot 1995 was dit we...

Ik maak mij zorgen over de opvoedingssituatie bij mijn ex-partner

Ik maak mij zorgen over de opvoedingssituatie bij mijn ex-partner   Het is belangrijk om hier het onderscheid te zien tussen: 1.  Je maakt je zorgen, maar er is geen dringende nood om in te grijpen Je ex-partner en jij hadden wellicht soms andere opvattingen over opvoeding en verschilden in het belang dat je hechtte aan bepaalde waarden. ...

Steun ik teveel op mijn kind? Parentificatie uitgelegd

Steun ik teveel op mijn kind? Parentificatie uitgelegd Een scheiding is een emotionele rollercoaster. Je bent gekwetst, teleurgesteld en kwaad en hebt tijd en ruimte nodig om met deze emoties om te gaan. Je hebt nood aan iemand die naar jou luistert, iemand die nabij is, iemand die jou graag ziet Je staat er plots alleen voor en het wordt moeilijke...

Wat betekent co-ouderschap (niet)?

Wat betekent co-ouderschap (niet)?  ​Het woord 'co-ouderschap' wordt op veel verschillende manieren gebruikt. Een belangrijk verschil is dat tussen co-ouderschap volgens de wet en co-ouderschap in de praktijk. Co-ouderschap in de wet  In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen gezagsco-ouderschap en verblijfsco-ouderschap: Gezagsco-ou...

Welke verblijfsregeling is de beste?

Welke verblijfsregeling is de beste? Een goede verblijfsregeling is een regeling waar iedereen achter staat. Soms denken ouders dat een 50-50 regeling de 'beste' regeling is. Een perfect gelijke verdeling van de tijd tussen beide ouders is echter niet het belangrijkste voor een kind. Wat dan wel? Beide ouders kunnen tijd doorbrengen met het kind . ...

Wat als de andere ouder geen ouderrol opneemt?

Wat als de andere ouder geen ouderrol opneemt?   Deze pagina is nog in opmaak

Doe ik het als ouder goed genoeg? Wat is nu het beste voor mijn kind? En hoe omgaan met al de theorieën en adviezen?

Doe ik het als ouder goed genoeg?Wat is nu het beste voor mijn kind? En hoe omgaan met al de theorieën en adviezen?    Deze pagina is nog in opmaak