Welke rechten heb ik als grootouder ten aanzien van mijn kleinkind(eren)?

​Zoals uitgebreid beschreven in de fiche "Ik mag mijn kleinkind(eren) niet zien" heb je als grootouder het recht op contact met je kleinkinderen. Hoe je tot dat recht kan komen wordt daar besproken.

De Gezinsbond heeft een online dossier over een Kleinkind in twee huizen. Hier vind je diverse artikels, met getuigenissen van en tips voor grootouders.

Ook op de site van Neobemiddeling vind je een aantal artikels rond grootouders en scheiding.

In de brochure: Grootouders en kleinkinderen – Ook een juridische relatie (Koning Boudewijnstichting – Koninklijke federatie van het Belgisch Notariaat) vind je nog meer  info en tips over de persoonlijke en juridische relatie tussen grootouders en kleinkinderen, ook als de familiale toestand wijzigt.

Je kan de brochure hier downloaden

!!! Twee aanvullingen op de brochure:

- ivm. problemen rond het  omgangsrecht: hiervoor moet je als grootouder ook naar de familierechtbank ipv. naar de jeugdrechtbank zoals vermeld op p24 van de brochure.

- ivm. erfregeling grootouder-kleinkind: actualisatie wetgeving per 1 september 2018

Deel dit artikel via