Ik heb het moeilijk met de scheiding van mijn kind

Ook je eigen verdriet over de scheiding van jouw kind kan groot zijn. Deze gevoelens zijn heel normaal en het is belangrijk om ze met anderen te delen, liefst niet met je eigen kind, maar met bijvoorbeeld jouw partner of een goede vriend of vriendin. 

Grootouders zijn vaak onzeker over de toekomst (wat zal er nu gebeuren?). Sommigen zijn opgelucht (bv. indien er al heel lang zware spanningen waren in het gezin), anderen voelen zich ontgoocheld of machteloos. Sommige (groot)ouders zijn boos, bijvoorbeeld wanneer hun kind of diens partner voor iemand anders koos. Kortom, er zijn veel verschillende gevoelens mogelijk. Ruimte geven aan deze gevoelens, al dan niet in gesprek met anderen, is belangrijk om ze te kunnen verwerken.

Vaak is een gesprek met (groot)ouders die ook een scheiding van hun kind hebben ervaren heel ondersteunend: 

  • je hebt het gevoel niet de enige te zijn met bepaalde gevoelens, vragen, noden, ... 
  • je kan jouw verhaal delen met personen die zich goed kunnen inleven en begrip tonen voor wat jij op dit moment ervaart
  • misschien kunnen jullie tips uitwisselen rond wat wel en niet goed werkte om bv. contact te houden met de kleinkinderen wanneer ze verder gaan wonen, een gesprek te voeren met je kind of kleinkind, hoe je kind praktisch te ondersteunen, ...


Sowieso is het in deze woelige tijd belangrijk om ook voor jezelf te zorgen, en niet alleen aandacht te​ hebben voor de noden van jouw kind en kleinkind(eren). Lees meer hierover bij 'Zorg voor jezelf!'. 

Webtips

...

Hoe verwerk je de emoties rond de scheiding van je kind? | Goedgezind.be

Als je kind gaat scheiden, gaat dat gepaard met een boel emoties. Hoe verwerk je die emoties rond de scheiding van je kind? Wat kan je doen?
...

Hoe het nieuws van de scheiding van je kind ervaren wordt | Goedgezind

Het nieuws van de scheiding van hun kind was voor de meesten een verrassing. Hoe wordt dit ervaren? Het standpunt van de grootouders bij een scheiding.

Deel dit artikel via