Hoe kan ik mijn kind best ondersteunen?

Als ouder kan je een belangrijke steunbron zijn voor jouw kind in de woelige periode van een scheiding:

  • door een luisterend oor te zijn voor jouw kind, en hem of haar steun en liefde te geven;
  • door neutraal te blijven, je zoon of dochter te laten ventileren over de ex-partner, maar niet mee te gaan in de beschuldigingen of deze te bevestigen. Indien je zelf nood hebt aan ventileren rond bv. jouw ex-schoonzoon of ex-schoondochter, doe dit bij voorkeur tegen andere personen die je in vertrouwen kan nemen, maar niet tegen jouw kind. Dit wakkert het conflict tussen beide alleen maar aan;
  • ook je eigen boosheid, verdriet, ... omwille van de scheiding deel je best met andere vertrouwenspersonen uit je omgeving,  niet met je kind. Dit kan immers zorgen voor schuldgevoelens bij hem of haar omwille van de impact van de scheiding op familie en omgeving;
  • door hem of haar en de scheiding niet te veroordelen. Niemand van de betrokken partijen heeft deze scheiding en de moeilijkheden die er uit voortvloeien bewust gewild, ook al is de beleving van de oorzaak van de scheiding meestal anders door beide ex-partners (lees ook de fiche voor ouders  'twee brillen op dezelfde gebeurtenis' );
  • door jouw kind de nodige ruimte te geven om op adem te komen, bijvoorbeeld door hem of haar even te ontlasten van de zorg voor de kinderen. Belangrijk hierbij is dat je duidelijk maakt hoeveel praktische steun jij wil en kan geven, zodat er geen foute verwachtingen of patronen ontstaan die tot problemen leiden in de toekomst; 
  • door eventueel ook financieel wat bij te springen, indien dit (al dan niet tijdelijk) nodig is en mogelijk voor jou. Ook hier geldt dat duidelijke afspraken vooraf belangrijk zijn.


Zelfzorg is een belangrijk voorwaarde bij al deze steunbronnen. Lees er meer over bij 'Zorg voor jezelf'.

Meer lezen? 

Sikkel, M. & Sikkel, M. (2004). Als je kind gaat scheiden. Handboek voor ouders en grootouders. Haarlem: Uitgeverij J.H. Gottmer. 

Webtip 

...

Welke steun geef je aan je kind dat gaat scheiden? | Goedgezind.be

Welke steun kan je geven aan een kind dat gaat scheiden? Veel ouders doen dit met praktische hulp, maar ook emotionele of financiële hulp kan.

Deel dit artikel via